Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Den 18-19 juni 2013bjuder projektet Fair Sex in till workshopledarutbildning. Vi vänder oss främst till dig som är intresserad av att hålla workshopar för elever under hösten 2013, men även andra intresserade är välkomna i mån av plats. Utbildare är tidigare projektledare Ulrika Navier och projektassistent Liselott Lindén.

Utbildningen hålls i Medis lokaler på Styrmansgatan 1, kl 16:00 – 20:30 båda dagarna.

Projektet Fair Sex är utvecklat och genomförs av Ålands fredsinstitut. Målet är att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga genom att uppmuntra till samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet. Projektet finansieras av Ålands landskapsregering.

Under 2011 och 2012 höll Ålands fredsinstitut Fair Sex-workshopar med samtliga studeranden i årskurs två på Ålands gymnasium, Ålands folkhögskola samt Yrkesträningen. Sedan 2012 innehåller projektet även en del riktat mot skolpersonal, för att utveckla skolornas arbete mot sexuella trakasserier. Fair Sex 2013 innefattar bland annat att handleda skolor i att skriva jämställdhetsplaner och handlingsplaner vid fall av sexuella trakasserier, samt fortsatta satsningar på elevworkshopar för Ålands gymnasium, Ålands folkhögskola, Yrkesträningen och Katapult.

Elevworkshoparna är interaktiva och bygger på diskussioner kring sexuella förväntningar och könsnormer. De fokuserar på frågor som: vad vill jag när det kommer till sex? Hur ska jag uttrycka det jag vill? Hur vet jag vad den andra vill? Hur ska jag förhålla mig till vad andra runtomkring tycker?  

Som workshopledare kommer du, tillsammans med en annan ledare, hålla workshops med eleverna utifrån ett färdigt utvecklat material (inklusive Power Point, bilder, övningar och diskussionsfrågor). Varje workshop är 75 minuter och viss ekonomisk ersättning erbjuds. Under utbildningen går vi igenom och diskuterar workshopmaterialet. Vi prövar på övningarna och diskuterar ungas förståelse av sex, könsnormer och sexuellt våld.

Sista anmälningsdag för att delta i workshopledarutbildningen är onsdagen den 12 juni 2013. Ange vid anmälan om du är intresserad av att hålla workshops i skolorna under hösten eller om du deltar i utbildningen som kompetensutveckling.

För frågor och anmälan kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. per mail eller på telefon 018-21910. Vill du läsa mer om Fair Sex kan du göra det här

FacebookTwitterLinkedin