Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Nordirlandutbyte 2003

De två första veckorna i juli ordnade freds- institutet, tillsammans med Public Achievement Northern Ireland ett Nordiskt / Nordirländskt ungdomsprojekt. 20 ungdomar och 4 ledare spenderade två veckor tillsammans i Nordirland och på Åland. Projektet var inriktat på aktivt medborgarskap och demokratiskt delaktig -het och deltagarna fick bl. a. lära sig att hålla workshops, tillitsspel, icebreakers och att jobba med konflikthantering i grupper. Mer att läsa om utbytet kommer snart att finnas på den här sidan.

 
Northern Ireland Exchange 2003

The Peace Institute and Public Achieve-ment Northern Ireland organised a Nordic / Northern Irish youth project during the first two weeks of July. 20 participants and 4 leaders spent two weeks together in Northern Ireland and on Åland. The themes for the project were Active Citizenship and Democratic Participation. The participants learnt how to facilitate workshops and practical exercises as well as conflict management and resolution. More information about the project will be available on this page soon.


FacebookTwitterLinkedin