Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

  RAUHAN SAARET

Boken om Ålands demilitarisering och självstyrelse nu på finska

Ålands fredsinstitut gav förra året ut boken Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering på svenska och engelska (Islands of Peace. Åland's autonomy, demilitarisation and neutralisation ). Eftersom det råder stor brist på bra finskspråkigt material om Åland så ger fredsinstitutet nu även ut boken på finska. Den är översatt av Kari Sammo och kan köpas från fredsinstitutet och välsorterade bokhandlar.

Beställningsformulär kan laddas ner här.
FacebookTwitterLinkedin