Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Nätverksmöte med deltagare från Litauen, Kaliningrad och Vitryssland.

Nordiska ministerrådet har beviljat Ålands fredsinstitut 53.000 euro i bidrag för projektinsatser i Vitryssland. Insatserna bygger vidare på Ålands fredsinstituts och Nendres (center för kvinnor och barn i Vilnius, Litauen) erfarenheter av arbete med marginaliserade kvinnor och barn.

Metodutvecklingen och erfarenheterna av arbete med social säkerhet har rönt stor uppmärksamhet i Litauen och i grannländerna. Nendre och Ålands fredsinstitut har nu även inlett samarbete med organisationer i Kaliningradområdet och Vitryssland. Genom seminarier, utbildningar studiebesök och nätverksträffar har organisationerna tillsammans utvecklat nya projekt med syfte att stärka marginaliserade unga kvinnor i respektive land. Dessa projekt handlar om rådgivning och handledning åt unga kvinnor samt om att introducera den så kallade tjejgruppsmetoden som har anpassats till de lokala förhållandena under ledning av den åländska jämställdhetskonsulten Mia Hanström. Insatserna har även till syfte att förebygga människohandel och sexslaveri.

Verksamheterna i Litauen, Kaliningradområdet och Vitryssland stöds även av Finlands utrikesministerium och Emmaus-Åland. Den sammanlagda budgeten för 2007 uppgår till 115.000 euro.

För ytterligare information, kontakta projektledare Justina Donielaite, tel. +358 18 23977, +358 876 1144, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bilder för pressen: Nätverksmöte och projektledare Justina Donielaite .
FacebookTwitterLinkedin