Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

 Ålands fredsinstituts nya styrelse hade sitt första möte den 30 mars. I styrelsen sitter Barbro Sundback, talman i Ålands lagting, Leena Lindqvist, pol.mag, företagare, Ulla Backlund, projektchef, Flyktninghjelpen/Norwegian Refugee Council, Kjell-Åke Nordquist, Associate Professor, docent, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, Nils-Gustaf Eriksson, psykiater, kris- och konflikthanterare, Susanne Jungerstam-Mulders, forskningsledare, Institutionen för forskning och utveckling, sektorn för hälsovård och sociala området, Svenska yrkeshögskolan, Vasa, Bertil Jobeus, Sveriges generalkonsul på Åland, Roger Jansson, tidigare ledamot av Finlands riksdag, medlem av kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och Ålands landskapsregering, Pär Stenbäck, minister, styrelsemedlem i International Crisis Group, medlem av rådet för Inter-faith Action for Peace in Africa m.m.

... och antog ett nytt forskningsprogram

Styrelsen utsåg ett forskarråd som drar upp riktinjerna för forskningsverksamheten. I forskarrådet ingår Kjell-Åke Nordquist (ordf.), Susanne Jungerstam-Mulders och Nils-Gustaf Eriksson. Styrelsen godkände även ett nytt forskningsprogram. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på informationssidan.
FacebookTwitterLinkedin