Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.
Den 30 mars 2007 är det 151 år sedan Åland demilitariserades efter Krimkriget. Konventionen om demilitarisering av Ålandsöarna undertecknades i Paris den 30 mars 1856. Konventionen finns att läsa på Ålands kulturstiftelses hemsida. Den 30 mars är sedan 1999 även officiell flaggdag på Åland, för att "högtidlighålla Ålands demilitarisering och neutralisering".

Ålands fredsinstitut firar dagen med konstituerande möte för institutets nya styrelse samt genom att ge 90 exemplar av seriehäftet "Fredens öar" till kunderna i de butiker som saluför häftet. Se annons nedan.

FacebookTwitterLinkedin