Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Utrikesministeriet har beviljat Ålands fredsinstitut 53.997 euro i stöd för projektinsatser i Kaliningrad och Vitryssland.

– De två senaste åren har vi fått 35.000 euro per år för Kaliningrad och Vitryssland. Ökningen visar att utrikesministeriet tror på våra projekt och anser att de har önskad effekt, säger Ålands fredsinstituts verksamhetsledare Robert Jansson.

Projektet ”Nendre - erfarenhetsspridning” går ut på att dela med sig av erfarenheter från nordiskt och litauiskt socialt arbete med marginaliserade grupper till medborgarorganisationer i Vitryssland och den ryska exklaven Kaliningrad.

Nendre har utvecklat en egen omsorgs- och förändringsmodell utgående från nordiska erfarenheter och litauisk verklighet. Utgångspunkterna är demokratiskt deltagande, jämställdhet och förändring. Läs mer i pressmeddelande och på vår hemsida.

FacebookTwitterLinkedin