Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Sia Spiliopoulou ÅkermarkUnder 2007 kommer Ålands fredsinstitut att genomgå en omstrukturering med syfte att lyfta fram forskningsfrågorna och samordna dem med övrig verksamhet. Forskningen kommer att utgöra en central utgångspunkt för institutets arbete. Informations- och utbildningsverksamheterna kopplas närmare till forskningen, som fokuserar på minoriteter, autonomier och säkerhetspolitik samt anknytande EU-rättsliga, folkrättsliga och människorättsfrågor. Detta medför bl.a. en omstrukturering av institutet på så sätt att institutet leds av en disputerad forskare, docent Sia Spilopoulou Åkermark och en administrationschef, Robert Jansson. Ett nytt forskningsprogram framarbetas. Läs mer i pressmeddelande 30.11.2006.

FacebookTwitterLinkedin