Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Alyson JK Bailes:
Demilitarisering är ingen universallösning

Seminariet "Åland – fredens öar?" ordnades i Stockholm den 19 oktober 2006 av Norden i Fokus, Ålands landskapsregering och Ålands fredsinstitut. Landskapsregeringens Britt Lundberg höll välkomsttal, projektledare Graham Robins presenterade nya och hisnande perspektiv på den historiska bakgrunden till Ålands demilitarisering. Professor Ove Bring och forskaren Jan Prawitz berörde tolkningen och tillämpningen av demilitariseringen. Ålands fredsinstituts styrelseordförande, lagtingets talman Barbro Sundback presenterade Ålands fredsinstituts verksamhet. Nya Ålands chefredaktör Nina Fellman fungerade som seminariets moderator.

 SIPRI:s direktör Alyson JK Bailes gav ett föredrag under rubriken "A new European environment for Peace and security", där hon bl.a. konstaterade att demilitarisering inte är någon universallösning, men att det kan vara lösningen längs gränsen mellan länder som är i konflikt med varandra. En sådan demilitariserad zon fanns mellan Norge och Sverige när Norge blev självständigt, och i dag finns sådana gränser mellan Ryssland och Kina, och mellan Syd- och Nordkorea.

Läs Alyson JK Bailes fördrag här.
Läs Nya Ålands rapportering från seminariet här.

FacebookTwitterLinkedin