Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Anslag till skolprojektet "Fredsfostran"

Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond har beviljat Ålands fredsinstitut 5000 € för skolprojektet "Fredsfostran". Även Svenska folkskolans vänner har beviljat 1000 € för samma projekt.

Ålands fredsinstitut och Ålands fredsförening - Emmaus har i samarbete med Ålands landskapsregerings skolbyrå och läromedelscentral påbörjat skolprojektet i syfte att infoga fredsfostran i åländska grundskolors arbetsplaner. Fredsfostran kommer att innehålla viktiga aspekter om fred och konflikt, såsom färdigheter att kommunicera, hantering med känslor, kreativa konfliktlösningar, jämlikhet, tolerans och rättvisa.

Marja Leena Magnusson från Fredsinstitutet och Gunn-Britt Andersson från Fredsföreningen träffade åländska skolföreståndare under våren. Projektet startar på höstterminen i ett fåtal pilotskolor. Rangsby skola i Saltvik är den första skolansom anmält sig till pilotprojektet. Vi kommer dessutom att träffa lärarkollegiet vid ytterligare ett par skolor i början av höstterminen för att diskutera möjligheten att få dem med i pilotverksamheten. En av skolorna är en skärgårdsskola.

De beviljade medlen kommer att användas till pilotverksamheten, som innebär bl.a. fortbildning av lärare, framtagning av utbildningsmaterial och bearbetning av en arbetsplan för fredsfostran.

FacebookTwitterLinkedin