Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Pressinformation från Ålands fredsinstitut 17.6.2005

Leila Lönnroth Ålands fredsinstituts FN-representant i GèneveLeila Lönnroth vid
FN-högkvarteret i Gèneve

Ålands fredsinstitut har sedan förra året konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. FN-statusen ger institutet rätt att delta i olika FN-organs möten samt i förberedelser av dessa. Den konsultativa statusen innebär även att fredsinstitutet kan anlitas som expert, rådgivare och konsult av de organ som ligger under ECOSOC. Till de mest relevanta underorganen för fredsinstitutets del hör bl.a. FN:s kommission för mänskliga rättigheter samt kvinnokommissionen.


Ålands fredsinstitut  fokuserar sitt FN-arbete på frågor som är relevanta och viktiga för både Åland och FN. Hit hör frågan om demilitarisering och autonomi som konflikthanterande och -lösande mekanismer. Dessutom betonar institutet arbetet med social säkerhet för marginaliserade grupper samt förebyggande av kvinnohandel och sexslaveri. En viktig resurs här är fredsinstitutets förebyggande arbete i Litauen och de metoder som har utvecklats för det, bl.a. tjejgruppsmetoden, som har rönt internationellt intresse. Vid Kvinnokommissions session i New York i mars i år presenterade Ålands fredsinstitut ett uttalande om metoder för förebyggande av kvinnohandel. Uttalandet publicerades som ett officiellt FN-dokument på engelska, franska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska.

Flera viktiga FN-organ har sitt säte i Gèneve, och därför har Ålands fredsinstitut nu även en representant, Leila Lönnroth, som bevakar FN-organens arbete där.

Leila Lönnroths uppdrag går ut på att följa FN-organens arbete och rapportera om det som är relevant för fredsinstitutet. I uppdraget ingår även att presentera fredsinstitutet i olika sammanhang samt skapa kontakt med FN-delegationer, tjänstemän, organisationer och forskare.

Leila Lönnroth har den senaste tiden bl.a. bevakat arbetet inom kommissioner för mänskliga rättigheter, kommittén för eliminering av rasdiskriminering, arbetsgruppen för minoritetsfrågor samt barnrättskommittén. Leila Lönnroth har knutit kontakter till internationella organisationer och flera samarbetsprojekt är under planering. I juli kommer fredsinstitutets FN-engagemang att utvärderas och nya strategier för arbetet att dras upp.

"Det är underbart att upptäcka vilket intresse folk har för Åland här i Genève. Många känner till Nationernas Förbunds beslut om Åland som ju undertecknades här i Genève. Många vill veta mer om Ålands erfarenheter av demilitariseringen, säger Leila Lönnroth. Förra veckan hade jag möjlighet att presentera Åland och fredsinstitutet på en internationell konferens om mänskliga rättigheter. Då fick jag så många frågor av intresserade åhörare att ordföranden till slut fick sätta stopp, för annars hade vi ägnat hela förmiddagen åt att diskutera Åland", berättar Leila Lönnroth.

"Genève är en liten storstad mitt i Europa som starkt präglas av internationella organisationer, FN-organ, statsrepresentationer, icke-statliga organisationer och storföretag. Här kan man göra Åland synligt för världen. Det handlar framförallt om att bygga nätverk som kan vara till nytta för fredsinstitutet och Åland", anser Leila.

Ytterligare information:
Leila C-M Lönnroth
The Åland Islands Peace Institute
19 Cours de Rive, 1207 Genève, Switzerland
Tel: +41-22-786 02 66
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FacebookTwitterLinkedin