Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Fredsinstitutet deltar i 49:e session av FN:s Kvinnokommission 28.2 - 11.3.2005

Ålands fredsinstitut kallar medierna till presskonferens den 22 februari kl 10.00 vid Fredsinstitutet, Ålandsvägen 48.

Barbro Sundback och Mia Hanström åker som representanter för Ålands fredsinstitut till den 49:e session av FN:s kvinnokommission i New York den 28 februari - 11 mars. Ålands fredsinstitut har sedan 2004 konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Vårt deltagande i sessionen är m.a.o. en premiär för fredsinstitutet.
FacebookTwitterLinkedin