Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Konferens i Vilnius om trafficking

Konferensen anordnas i Parlaments-
huset i Vilnius

 

Den litauiska organisationen Missing Persons Families Support Center ordnar den 25 mars 2004 en konferens om sexslaveri och människohandel. Konferensen stöds av Ålands fredsinstitut, Rädda Barnen i Sverige och det litauiska parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter. Konferensen ordnas i parlamentet i Vilnius.

Konferensen fokuserar på frågor rörande reintegrering av offer för människohandel, men tar även upp andra relevanta sociala, juridiska och politiska frågor.

De medverkande vid seminariet representerar bl.a. Litauens parlament, Internationella migrationsorganisationen (IOM) och olika medborgarorganisationer. Bland de medverkande finns även Litauens jämställdhetsombudsman, forskare, socialarbetare, jurister, journalister och poliser.

Från Åland deltar fredsinstitutets styrelseordförande Barbro Sundback med ett anförande. I konferensen deltar även fredsinstitutets verksamhetsledare Robert Jansson och Emmaus verksamhetsledare Carina Aaltonen.

Ålands fredsinstitut stöder i dag flera trafficking-förebyggande projekt i Litauen, och avser under konferensen den 25 mars att knyta ytterligare kontakter för att få med fler aktörer i sitt nätverk.

Se konferensprogram. Simultantolkning mellan litauiska och engelska ordnas. Anmälningar till konferensen tas emot av Missing Persons¹ Families Support Center (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel +370 5 2773134). Sista anmälningsdag är den
15 mars 2004
.

FacebookTwitterLinkedin