Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Ålands fredsinstitut anordnar varje år ett seminarium på FN-dagen den 24 oktober. Seminarierna knyter ofta an till frågor om fred och samhällsstyrning i en globaliserad värld. I år väljer vi att belysa autonoma regioners ställning inom EU och att lära oss om den spännande och omdebatterade utvecklingen av autonomilagstiftningen i Spanien. Rubriken för seminariet är Constitutions, Autonomies and the EU. Seminariet ordnas i lagtingets auditorium (Mariehamn, Åland) onsdagen den 24 oktober 2007 kl. 13.00-17.45. Seminariespråket är engelska men diskussionerna kan föras och frågor ställas på svenska.

Seminariet är delfinansierat med statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation. Ladda ner programmet här.

FacebookTwitterLinkedin