Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Denden 24 november 2007 kl. 10-16 i Folkhälsans allaktivitetshus i Mariehamn ordnar Ålands fredsinstitut och Folkhälsan på Åland en utbildningsdag under rubriken Är det bara tjejerna som skall bygga ett jämställt samhälle?

Begränsat antal deltagare. Anmälan senast den 21.11.2007 till Folkhälsan, tel. +358 18 17430 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ingen deltagaravgift. Arrangörerna bjuder på kaffe och lunch. Meddela ev. specialdiet.

Utbildningsdagen ordnas med stöd från Kulturfonden för Sverige och Finand.

PROGRAM

9:45-10:00
Registrering och kaffe/te

10:00-10.30
Öppning av utbildningsdagen
Petra Berg och Tua Åström från Folkhälsan. Presentation av pappagrupper, mammagrupper som pilotprojekt, tjej- och killgrupper, Ronja-utbildning samt Birk som pilotprojekt.

10:30-12:45
Är det bara tjejerna som skall bygga ett jämställt samhälle?
Mats Berggren. Jämställdhetsfrämjande insatser i familjen och samhället i stort. Hur upplever män och killar jämställdhet? Är det problematiskt att diskutera manlighet? Varför måste man jobba med både tjejer och killar/kvinnor och män om man vill uppnå ett jämställt samhälle?

12:45-13:30
Lunch på Café Vreten

13:30-15:00
Jämställdhet på export

Justina Donielaite, Mia Hanström, Mats Berggren. Den åländska tjejgruppsmetoden i Litauen och Vitryssland. Kan man förebygga sexslaveri genom att jobba med jämställdhet? Varför upplevs metoden ibland som provokativ? Ser man några resultat av tjejgruppsverksamheten i forna sovjetstater? Pappagrupperna i Ryssland – en utmaning för hela samhället?

15:00-16:00                    
Ledd diskussion
med Mia Hanström
Vad har jämställdhet med tjejgrupper, killgrupper och pappagrupper att göra? Hur för man in jämställdhetsperspektivet i verksamheten? Kan det bli för mycket jämställdhet? Finns det risker med könsdelad verksamhet?

 

MEDVERKANDE

Mats Berggren är verksamhetsansvarig vid Södertörns Lärcentra, ett utbildningsföretag med jämställdhetsmål. Han har också varit projektledare för pappagrupperna i Stockholm under fyra år.

Justina Donielaite är projektledare för närområdessamarbete vid Ålands fredsinstitut. Hon är ansvarig för flera projekt i Litauen, Vitryssland och Kaliningrad-området som syftar till att stärka utsatta tjejer och kvinnor och förebygga olika sociala risker, bl.a. risken att utsättas för sexslaveri.

Mia Hanström har jobbat som konsult i ungdoms- och jämställdhetsfrågor i framförallt Sverige, Finland, Litauen och andra europeiska länder i över 20 år. Mia har skrivit fler än 20 böcker om ungdomar, jämställdhet samt tjej- och killgruppsverksamhet, framförallt metodböcker

FacebookTwitterLinkedin