Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

2 Newsletter

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 2/2019

CONTENTS

 • Upcoming lunch seminar 8.5.2019:
 • Jonny Andersen - On the Swedish Language in Finland and The Swedish Assembly of Finland
 • Call for Interns at the Åland Islands Peace Institute in the autumn of 2019
 • Three new Members of the Board
 • Night of Knowledge 10.6 at Alandica Debatt Event
  and more

INNEHÅLL

 • Kommande lunchseminarium 8.5.2019:
 • Jonny Andersen - Hur står det till med svenskan i Finland? Om Folktinget och dess arbete
 • Praktik vid Ålands fredsinstitut hösten 2019
 • Tre nya ledamöter i fredsinstitutets styrelse
 • Kunskapens kväll 10.6 på Alandica Debatt
  m.m.

CONTENTS

 • Upcoming lunch seminar 12.3.2019: Marie Allansson - Is the World Becoming More Peaceful or More Violent?
 • The Kastelholm Talks on Peace 28.3.2019
 • Lecture 7.3.2019 by Rector Peter Aronsson, Linnaeus University
 • Spiliopoulou Åkermark Participates in the Conference "Countries without Armies"
 • and more

INNEHÅLL

 • Kommande lunchseminarium 12.3.2019: Marie Allansson - Blir världen fredligare eller mer våldsam?
 • Kastelholmssamtal om fred 28.3.2019
 • Föreläsning 7.3.2019 av rektor Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
 • Spiliopoulou Åkermark deltar i konferensen ”Countries without Armies”
 • m.m.

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 4/2018

 Ladda ner Nyhetsbrev / Download Newsletter as pdf

CONTENTS:

 • Symposium: ‘Collective Security, a Rules-Based International Order and the Åland Islands’
 • Op-ed advocates long-term focus on research on Åland
 • E-course on territorial autonomy starting
 • New staff and interns
 • Besök från Tjeckien, Slovakien och Indien
 • Med mera

INNEHÅLL:

 • Seminarium om demilitarisering, tillit, Åland och Svalbard
 • Långsiktig satsning på forskning förespråkas i debattartikel
 • E-kurs om territoriellt självstyre startar i oktober
 • Nytt forskningsprogram
 • Ny medarbetare och nya praktikanter
 • Visits frpm Czech republic, Slovakia and India
 • And more

CONTENTS

 • New issue of the Journal of Autonomy and Security Studies
 • Lunch seminar 11.12.2018: Who will save the Baltic Sea? The role of law in environmental governance. Professor Henrik Ringbom.
 • Report describes the first 20 years of the work of the Contact Group between the Foreign Ministry and Åland.
 • Seminar and report about trust on the Åland Islands.
 • And more

INNEHÅLL

 • Nytt nummer av e-tidskriften JASS
 • Lunchseminarium 11.12.2018: Vem ska rädda Östersjön? Om juridikens roll i miljöstyrningen. Professor Henrik Ringbom.
 • Rapport om kontaktgruppen mellan UM och Åland 20 år.
 • Seminarium och rapport om tillit på Åland.
 • m.m.

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 2/2018

Download / Ladda ner Nyhetsbrev / Newsletter as / som pdf

CONTENTS:

 • Seminar about Nordic efforts for mediation 14.6
 • Hurray for Autonomy! Celebrating Autonomy Day 9 June with pancake and music
 • Registration open for e-course on territorial autonomy and the Åland Example
 • The aims of the Åland Autonomy Act's revision & the origins and evolving roles of land rules
  in the latest issue of e-journal JASS
 • The Peace Institute offers information on Åland in book form
 • And more

INNEHÅLL:

 • Välkommen på seminarium: Norden medlar - hemma och borta, 14.6
 • Hurra för självstyrelsen! Självstyrelsedagen 9 juni firas med pannkaka och musik
  Anmälan har öppnat: Internetbaserad högskolekurs om självstyrelse och Ålandsexemplet
 • Målen med självstyrelselagsrevisionen och framväxten av landrättigheter diskuteras i nya numret av e-tidskriften JASS
 • Fredsinstitutet bjuder på Ålandskunskap i boklådor
 • Med mera
FacebookTwitterLinkedin