Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 2/2018

Download / Ladda ner Nyhetsbrev / Newsletter as / som pdf

CONTENTS:

 • Seminar about Nordic efforts for mediation 14.6
 • Hurray for Autonomy! Celebrating Autonomy Day 9 June with pancake and music
 • Registration open for e-course on territorial autonomy and the Åland Example
 • The aims of the Åland Autonomy Act's revision & the origins and evolving roles of land rules
  in the latest issue of e-journal JASS
 • The Peace Institute offers information on Åland in book form
 • And more

INNEHÅLL:

 • Välkommen på seminarium: Norden medlar - hemma och borta, 14.6
 • Hurra för självstyrelsen! Självstyrelsedagen 9 juni firas med pannkaka och musik
  Anmälan har öppnat: Internetbaserad högskolekurs om självstyrelse och Ålandsexemplet
 • Målen med självstyrelselagsrevisionen och framväxten av landrättigheter diskuteras i nya numret av e-tidskriften JASS
 • Fredsinstitutet bjuder på Ålandskunskap i boklådor
 • Med mera
FacebookTwitterLinkedin