Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut grundades 1992 främst med hänvisning till behovet av en organisation som kunde dels bevaka och dels analysera Ålands speciella status som självstyrt, demilitariserat och neutraliserat. Denna roll är fortfarande central i fredsinstitutets verksamhet.

Ålands fredsinstitut har under sitt snart tjugoåriga liv samlat en stor kunskap och kompetens i frågor som rör Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering samt om de kultur- och språkskyddsarrangemang som kopplats till systemet. Denna kunskap ska föras ut till både vetenskapliga och andra kretsar. Ålands fredsinstituts strävar efter att öka kunskapen om Ålands internationella och konstitutionella ställning, samt att erbjuda information och analys av aktuella samhällsfrågor - för att skapa förutsättningar för fredlig konflikthantering.

Samtidigt ska systemet kontinuerligt granskas och analyseras kritiskt. Ålands fredsinstitut är pådrivande i diskussionen om tolkningen och tillämpningen samt i den kritiska granskningen av internationella avtal och nationell lagstiftning som reglerar Ålands särskilda ställning.

Det internationella intresset för Ålandsexemplet är stort. Grupper besöker Finland för att studera Ålandsexemplet och Åland presenteras utomlands. Ålands fredsinstitut använder termen ’exempel’ snarare än ’modell’ för att betona att Ålandslösningarna inte kan användas som ett paket som passar varje enskild situation där självstyrelse och konfliktlösning är aktuella. Ålandsexemplet bör användas konstruktivt och som inspirationskälla. Med utgångspunkt i Ålandsexemplet kan Åland och Ålands fredsinstitut fungera som en mötesplats och inspirationskälla för internationella aktörer som strävar efter att finna vägar till hållbar fred.

I november 2011 anordnas en internationell konferens om Ålandsexemplet, dess komponenter och relevans för internationell konfliktlösning, baserad på forskningsresultat från 2010-2011 på Åland. Läs mer här.

Lilla_holmen_langsmal

FacebookTwitterLinkedin