Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den åländska fredsbloggen


Ålands fredsinstitut arbetar sen första början (1992) med frågor om
säkerhet, minoriteter och självstyrelser. Syftet ska vara att förebygga och
hantera konflikter, alltid med en genusmedvetenhet. Vi har under åren samlat
kunskap och stärkt kompetensen inom dessa områden, och en ny fas inleddes
2007 med utvecklingen av fredsinstitutets forsknings- och
utredningskapacitet. Fredsinstitutet ordnar seminarier, konferenser och
utbildningar inom dessa områden och publicerar regelbundet rapporter och
böcker. Vi tror att en del av den kunskap och de insikter vi får bör
förmedlas till en bredare publik i kortare och snabbare former. Det är
därför vi skapar bloggen. Den är kunskapsorienterad och analyserar eller
kommenterar kort - men snabbt nyheter, händelser och fenomen i syfte att ge
fördjupad förståelse. Till bloggen bidrar fredsinstitutets personal och
styrelse.   

Sia Spiliopoulou Åkermark
Fredsinstitutets direktör, docent i folkrätt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna.

The blog pieces are written by the peace institute's present or former staff, guest researchers, board members or invited guest writers. The opinions are the author's own.
FacebookTwitterLinkedin