Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Projektet Fair Sex drivs av Ålands fredsinstitut med målsättningen att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga på Åland. Projektet inkluderar interaktiva workshopar med alla elever i årskurs två på gymnasiet, fortbildning och handledning för skolpersonal samt informationspridning och påverkansarbete både inom och utanför skolans värld.

Fairsex_forstasida

Fair Sex infofolder går att
ladda ner som pdf här

Arbetet med eleverna – workshops om sex och relationer

Workshoparna i Fair Sex ger ungdomar en möjlighet att diskutera sex och relationer på ett interaktivt och problematiserande sätt. Under workshoparna diskuteras ömsesidighet, att lyssna efter ett ja, ryktesspridning, gråzoner, sexuella övergrepp och de förväntningar som finns på killar respektive tjejer när det kommer till sex. Syftet är att ifrågasätta de fördomar och normer som finns kring kön och sexualitet men också att öppna upp för och avdramatisera diskussioner om sex; att sakligt prata om sex under avslappnade men ordnade former, ofta i könsblandade grupper, är något som inte alla har erfarenhet av. Det är också ett sätt att sprida fakta och ge en annan bild av sex, sexualitet och sexuellt våld än den förenklade bild som ofta presenteras i filmer, reklam, veckotidningar och pornografi.

De elevutvärderingar vi har gjort inom Fair Sex visar att finns det en stor efterfrågan bland elever att diskutera sex och relationer - inte minst att få höra andra elevers åsikter. Vi har dessutom sett att själva undervisningsformen – en interaktiv workshop med deliberativa samtal – fyller en funktion i sig i sådana klasser där eleverna inte är vana vid att uttrycka sina åsikter och reflektera tillsammans med andra. Av denna anledning kan undervisningsformen i sig anses främja bemäktande (empowerment).

Fairsex_narardetforsent_hemsidaYttre förväntningar, som normer kopplade till kön och sexualitet, grupptryck och mediala budskap kring sex, är något eleverna är väl medvetna om. Samtidigt som ungdomarna själva kritiserar stereotyper och anser att det är skillnad mellan stereotyperna och verkligheten uppger både tjejer och killar att det finns en press att vara och bete sig på vissa sätt. T ex förväntas killar ofta eller alltid vilja ha sex, tjejer som har sex riskerar att få dåligt rykte och många vet inte att killar kan bli våldtagna.

Det är också tydligt att det finns ett behov av diskussioner om otydliga signaler, gråzoner, bemötande och respekt. De flesta har klart för sig att man alltid har rätt att säga nej och att ömsesidigt innebär att ”båda vill”, men när man går djupare in på frågorna visar det sig att det inte alltid är så enkelt. Många anser t ex att man visserligen alltid har rätt att säga nej till sex men att det kan vara ”taskigt” mot den andra parten, särskilt om man har följt med någon hem eller börjat hångla. Det framkommer även att framför allt tjejer har haft sex i situationer där de egentligen inte har velat, på grund av rädsla för att göra den andra partnern besviken. Det finns också en tendens att förringa sexuella övergrepp och våldtäkter när det sker i relationer eller då förövaren är ung. Det finns en utbredd bild av att tjejer polisanmäler oskyldiga killar för våldtäkter för att hämnas, samtidigt som många (tjejer) uppger att de inte skulle anmäla en våldtäkt av rädsla för hur andra i skolan skulle reagera.

Arbete med lärarna - förankring av kunskap 

För att få en långsiktighet i det våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande arbetet behöver lärarna och övrig skolpersonal involveras. Skolan ska vara en miljö fri från kränkningar och diskriminering. Lärarna har ett stort ansvar då de träffar eleverna på en regelbunden och långvarig basis; de ser hur eleverna mår och hur de behandlar och bemöter varandra. För att arbeta mot trakasserier och för att se till att ingen elev diskrimineras, varken i klassrumssituationer eller under övrig skoltid, behöver lärare, rektorer och elevvårdsteam kompetens och kunskap, dels om genus och normer, dels om vilken verklighet eleverna lever i när det gäller frågor om jämställdhet och sexualitet.

Inom Fair Sex har vi arbetat med både fortbildning för skolpersonal och handledning för gymnasieskolans jämställdhetsgrupper. År 2012 höll Åland fredsinstitut lärarfortbildningar inom Fair Sex för personalen i alla åländska gymnasie- och högstadieskolor. Syftet var att ge skolpersonalen verktyg att upptäcka, hantera och förebygga sexuellt våld och kränkningar. Fortbildningen byggde till stor del på diskussioner om jämställdhet och normer, samt om personalens egna erfarenheter och visioner för skolan. Sedan 2013 arbetar personalen inom Fair Sex med stöd och handledning för gymnasieskolornas jämställdhetsgrupper i arbetet med att skriva jämställdhetsplaner samt handlingsplaner mot sexuella trakasserier.

Bakgrund

Ålands fredsinstitut arbetar förebyggande för att motverka våld och påverka samhällsutvecklingen i fredlig riktning. Institutet vill främja kunskapsökning och bemäktigande (empowerment), både på ett strukturellt och individuellt plan, på Åland och internationellt.

Fair Sex startade 2011 som en informationskampanj på Åland inom det internationella EU-finansierade projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri”. Materialet utvecklades till en workshop och under vintern 2011-2012 hölls interaktiva workshopar à 75 minuter med alla elever i gymnasiets årskurs två på Åland. 2012 utkom den nationella rapporten ”Hälsa i skolan 2011”, utgiven av Institutet för hälsa och välfärd, som visade att en stor andel unga på Åland hade utsatts för sexuellt våld och sexuella trakasserier. Mot bakgrund av det finansierade Ålands landskapsregering en utveckling av Fair Sex till att 2012 utöka elevworkshoparna till 2x75 minuter samt att hålla fortbildning för lärare om hur man kan förebygga sexuella kränkningar i skolan.

Läs mer:

Fair sex slutrapport 2013 (pdf)

Utdrag ur verksamhetberättelsen 2013 (pdf)

Utdrag ur verksamhetberättelsen 2012 (pdf)

Summering av Fair Sex 2011-2012 (pdf)

Kontakt

Projektledare Cecilia Brenner, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Projektmedarbetare Liselott Lindén, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Du når oss också på telefonnummer +358-18-21910 eller postadress Ålands fredsnisntitut, PB 85, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland. FacebookTwitterLinkedin