Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Pågående forskningsprojekt

Forskningsprojektet "Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”) är treårigt (2015-2017) och finansieras till största delen av Konestiftelsen.
Projektets huvudfråga är följande: Hur påverkas Ålands demilitarisering och neutralisering av de många, nya och olika formerna för militärt samarbete i Östersjön? Fyra forskare studerar följande aspekter av detta: effekterna av modern teknologi på demilitariseringsregimen; sammanblandningen av civila och militära aspekter i internationella överenskommelser och verksamheter; relationen mellan Ålands demilitarisering och neutralisering och allt fler nya former av militärt samarbete; praxis rörande demilitariseringsfrågor; jämförande aspekter (Ålands ställning jämförs med bland annat Svalbard).

Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och forskare vid Arktiska centret, Rovaniemi universitet. Fyra forskare involveras i projektet som leds av Sia Spiliopoulou Åkermark, jur. dr., docent i folkrätt. Övriga forskare är jur. dr. Pirjo Kleemola-Juntunen, professor och direktör för Arktiska centret Timo Koivurova samt doktoranden Saila Heinikoski.

____________________________________________________________________________

Nyheter från forskningen

Sammanfattning och bildspel från symposiet 'Collective Security, a Rules-Based International Order and the Åland Islands'

2018-10-10 07:47:51

Omkring 50 personer deltog i symposiet "Collective Security, a Rules-Based International Order and the Åland Islands" samt seminariet "Demilitarisering och tillit - fallen Åland och Svalbard" som hölls i Mariehamn 4-5 oktober 2018.

10 04 oktober 2018 054 62

 

Här kan du lyssna på en intervju 'Svalbard okänd kusin mellan Norge och nordpolen' med fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och Geir Ulfstein, professor i folkrätt vid universitetet i Oslo.

Klicka på 'Läs mer' nedan för att se ett bildspel med bilder av Kim Lindström och en kort sammanfattning på engelska. Sammanfattningen är skriven av Hasan Akintug, forskningspraktikant på Ålands fredsinstitut.

Läs mer ...

Ny bok om Ålands demilitarisering publicerad på internationellt förlag

2018-06-04 11:43:15

FDemilitariseringsbok2018.jpgredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, har tillsammans med två andra forskare skrivit boken ”Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands”, som nyss utkommit på Routledge förlag. Det är första gången sedan 1928 som en bok inriktad på Ålands demilitarisering och neutralisering publiceras för en internationell publik och på ett internationellt förlag. Spiliopoulou Åkermark, som är docent i folkrätt, har under närmare tre år lett ett forskningsprojekt där hon tillsammans med fem andra forskare studerat Ålands demilitarisering och neutralisering. Boken är skriven av tre av projektets forskare, förutom Sia Spiliopoulou Åkermark också Saila Heinikoski, expert på europeisk integration och internationell politik och Pirjo Kleemola-Juntunen, expert på de folkrättsliga reglerna till havs.

Forskningsprojektets huvudsakliga frågor har varit:

Vad betyder den ökande sammanblandningen av civila och militära mål och verktyg för Ålands demilitarisering och militarisering?
Hur påverkas Åland av nya former av militärt – civilt samarbete i vårt närområde och i Europa?
Vilken betydelse har utvecklingen av nya teknologier för Ålands demilitarisering och neutralisering?

På drygt 100 sidor diskuteras ovanstående frågor och därtill sätter forskarna in Ålands demilitarisering och neutralisering i ett vidare perspektiv och sammanhang i tid och tematiskt. Författarna går igenom demilitariseringen och neutraliseringens historia, de avtal som reglerar arrangemanget, samt diskuterar demilitariseringen och neutraliseringen i relation till havsrätt, olika säkerhetssamarbeten, militarisering, kollektiv säkerhet och suveränitet.

Läs mer ...

Professor Geir Ulfstein invald i Det Norske Videnskaps-akademi

2018-05-18 09:56:32

Professor Geir Ulfstein, en av demilitariseringsprojektets vetenskapliga rådgivare, har blivit invald i Det Norske Videnskaps-akademi. Akademin uppmärksammar professor Ulfsteins betydelse i uppbyggnadet av nya vetenskapliga miljöer om mänkliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Geir Ulfstein är professor i folkrätt vid Oslo universitet.

Ålands fredsinstitut gratulerar professor Ulfstein för utmärkelsen.

Se: http://www.dnva.no/c26756/seksjon/vis.html?tid=26956

Sia Spiliopoulou Åkermark medverkar i publikation om Ramkonventionen om nationella minoriteter som fyller 20 år

2018-02-09 07:56:41

SiaÅr 2018 firar den europeiska Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (FCNM) sitt 20-årsjubileum. Jubileet uppmärksammas bl.a. med en ny publikation på engelska med titeln “20 Years of Dealing with Diversity: Is the Framework Convention at a Cross-Road?” utgiven av European Centre for Minority Issues.

Vår forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark bidrar till publikationen som expert på minoritetsfrågor och tidigare president för den Rådgivande kommittén som övervakar implementeringen av konventionen. Hon intervjuades för att analysera och kritiskt reflektera över Ramkonventionens betydelse.  Sia belyser FCNM som en juridiskt bindande länk mellan minoritetsskydd och mänskliga rättigheter. Dessutom nämner Sia vikten av att Rådgivande kommittén utvecklats som ett övervakande instrument som främjar kontinuiteten och helhetsgrepp i Europarådets arbete med minoritetsfrågor.

Publikationen finner man (på engelska) här: : http://www.ecmi.de/publications/detail/20-years-of-dealing-with-diversity-is-the-framework-convention-at-a-crossroads-380/

Det kollektiva självförsvarets pussel: ny artikel av Sia Spiliopoulou Åkermark

2017-10-13 07:04:05

SiaArtikeln, ”Det kollektiva självförsvarets pussel”, publicerades i Journal of Conflict and Security Law, Volume 22, Issue 2, 1 July 2017, se sammanfattning (på engelska) hor förlaget här. Artikeln redogör för centrala FN, EU och Nato-regler och hur de kopplas till Ålands demilitarisering och neutralisering. Frågan som följer blir: hur kan Finland behålla en rimligt stor politisk och juridisk frihet i definitionen av vad som är väpnat angrepp och hur hot ska hanteras? Hur kan Åland behålla en meningsfull självstyrelse och en demilitariserad och neutraliserad ställning i ett läge där de militära verktygen utvecklas mer än de civila svaren på samhällsproblem och potentiella hot?

Läs mer ...
FacebookTwitterLinkedin