Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag


training_ggbg7

GENDER_ROLES_logoFrån oktober 2009 till december 2011 genomför Ålands fredsinstitut tillsammans med partnerorganisationen "Resurscenter för kvinnor, Marta" i Lettland projektet "Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking"/"Utmana könsroller för att motverka sexslaveri" med målet att utmana könsstereotypa uppfattningar för att på så vis bekämpa könsrelaterat våld och sexslaverI.

Eftersom brist på jämställdhet i samhället ger en grogrund för sexslaveri, människohandel och andra former av sexualiserat våld vill projektet ifrågasätta rådande könsroller och ge framförallt ungdomar tillfälle att fundera över när könsroller är bra och när de är begränsande. Ifrågasättande av rådande könsnormer kan ge större livsutrymme för såväl killar som tjejer.  Detta sker främst genom att ge ungdomar på Åland och i Lettland möjlighet att delta i så kallade tjej- och killgrupper i enlighet med den nordiska tjej- och killgruppsmetoden, som har jämställdhet som utgångspunkt. Inom projektet utbildas ledare som startar och driver sådana grupper.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Central Baltic Interreg IVA-programmet).

Här hittar du länkar till material, pressklipp och resurser som tagits fram eller använts inom projektet.

Här hittar du info om projektets partners och styrgrupp.
 
Läs mer...

EU_with_references_colour_low72 CB_logo_colour_low72

Upphovsmännen är ensamma ansvariga för innehållet på denna hemsida. Central Baltic interreg IVA-programmet kan inte hållas ansvarigt för innehållet.

Summering av projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri

Projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, som drivits av Ålands fredsinstitut och Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland avslutades formellt den sista februari. I dag, på den internationella kvinnodagen 2012 publiceras en summering av projektets resultat på två språk.

Projektet har i huvudsak bestått av tre delar: Tjej- och killgruppsverksamhet, forskning om tjej- och killgruppsmetoden samt informations- och påverkansarbete. Utmana könsroller för att motverka sexslaveri är ett förebyggande projekt som syftar till att utmana könsnormer för att främja jämställdhet och förebygga alla former av könsrelaterat våld, inklusive sexslaveri. Projektet har finansierats av Central Baltic Interreg programmet (EU) och Ålands landskapsregering.

Den svenska sammanfattningen kan laddas ner här och den engelska här.

Rapporten Tjej- och killgruppsmetodens effekter – Ett genusvetenskapligt och socialpsykologiskt perspektiv på jämställdhetsinriktat ungdomsarbete på Åland och i Lettland. kan beställas eller laddas ner i pdf på svenska och engelska, läs mer här.

Mia Hanström har skrivit en metodbok för tjej- och killgrupper inom projektet. Den kan inte beställas i tryckt form men kan laddas ner som pdf här.

Se också de två filmer om tjej- och killgruppsarbete som Marta producerat. De finns i lettiska och engelska versioner här.

filmdump1

Forskningsrapport om tjej- och killgruppsmetodens effekter

Interreg_rapport_manual_72Som resultat av ett samarbete mellan forskare på Åland och i Lettland inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri kan Ålands fredsinstitut presentera rapporten Tjej- och killgruppsmetodens effekter – Ett genusvetenskapligt och socialpsykologiskt perspektiv på jämställdhetsinriktat ungdomsarbete på Åland och i Lettland.

Rapporten har ambitionen att vetenskapligt undersöka tjej- och killgruppsmetoden, en metod för jämställdhetsarbete bland unga som länge använts i Norden och på andra håll, och där Åland varit och är en ivrig aktör. Metoden har dock inte tidigare utsatts för strukturerad och jämförande dokumentation och utvärdering. I rapporten analyseras effekten av deltagande i en tjej- eller killgrupp i förhållande till könsnormer, jämställdhet, sociala attityder och empowerment.      

Läs mer ...

Ny manual om tjej- och killgruppsmetoden

Inom projMetodparm_2011ektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri / Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 2009-2011 har en ny metodbok för tjej- och killgruppsverksamhet publicerats. Metodboken har tagits fram i diskussion med de tjej- och kilgruppsledare som utbildats och drivit grupper inom projektet. Manualen innehåller en hel del praktiska övningar som kan användas vid förebyggande jämställdhetsinriktat arbete med ungdomar.

Manualen är skriven av Mia Hanström och bearbetad av Jenny Jonstoij och Ulrika Navier. Boken publicerades på svenska av  Ålands fredsinstitut och på lettiska av samarbetsorganisationern Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland.

Manualen lanserades på Åland den 15.12.2011. Den kan inte beställas i tryckt form men kan laddas ner som pdf här.

Ny manual om tjej- och killgruppsmetoden på svenska och lettiska

Inom projMetodparm_2011ektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri / Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 2009-2011 har en ny metodbok för tjej- och killgruppsverksamhet publicerats. Metodboken har tagits fram i diskussion med de tjej- och kilgruppsledare som utbildats och drivit grupper inom projektet. Manualen innehåller en hel del praktiska övningar som kan användas vid förebyggande jämställdhetsinriktat arbete med ungdomar.

Manualen är skriven av Mia Hanström och bearbetad av Jenny Jonstoij och Ulrika Navier. Boken publicerades på svenska av  Ålands fredsinstitut och på lettiska av samarbetsorganisationern Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland.

Manualen lanserades på Åland den 15.12.2011. Den kan inte beställas i tryckt form men kan laddas ner som pdf här.

Utmana könsroller för att motverka sexslaveri: Slutkonferens och projektets resultat

Interreg_slutkonferens_72Den 15 december höll det åländsk-lettiska projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri  sin slukonferens på Åland.

Under slutkonferensen berättade projektets personal om verksamhetens olika delar samt vilka resultat som uppnåtts. Även tjej- och killgruppsledarna berättade om sina erfarenheter av att leda en tjej- eller killgrupp. Två internationella gäster talade också på konferensen. Iluta Lace från vår partnerorganisation i Lettland berättade om erfarenheterna från Lettland samt hur de bedrivit lyckat informations- och påverkansarbete. Magnus Sjögren, jämställdhetsexpert från Sverige,  berättade om projektet ”Frihet från våld” som Män för jämställdhet bedriver. Projektet syftar till att utveckla ett nytt våldspreventionsprogram riktat till unga, som till skillnad mot existerande program tar hänsyn till att våld ofta är meningsskapande mot bakgrund av kön.

Nedan finns power points från konferensen med flera länkar.

Läs mer ...

Slutkonferens - Tjej- och killgrupper som förebyggande metod

nrrdetfrsent_72Välkommen på avslutningskonferens för projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, torsdagen den 15 december klockan 13-17 på Hotell Pommern.

Innehåll: Tjej- och killgruppsmetoden: Färska forskningsresultat - Besök från Lettland - så funkar metoden där - Ny metodmanual

Talare:
Magnus Sjögren - En av initiativtagarna till att utveckla killgruppsmetoden. Legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) och mer än 10 års erfarenhet av jämställdhetsarbete.
IIuta Lace - grundare av Resurscenter för Kvinnor, Marta i Lettland
Mia Hanström - jämställdhetskonsult, som arbetat som utbildare och författare till metodmaterial under projektet.

Samt projektets personal.

Se inbjudan i pdf här.

PROGRAM:

13.00-13.05 Introduktion
Moderatorerna Jenny Jonstoij, projektledare och Susann Simolin, informationsansvarig

13.05-13.15 Öppningsanförande
Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör för Ålands fredsinstitut

13.15-13.30 Summering av projektet Utmana könsroller för att  motverka sexslaveri
Jenny Jonstoij, projektledare
 
13.30-14.15 Tjej och killgruppsmetoden och hur den använts i projektet
Mia Hanström, jämställdhetskonsult
Ulrika Navier, projektassistent

14.15-14.45 Tjej och killgrupper - för första gången i Lettland
IIuta Lace, grundare av Resurscenter för Kvinnor, Marta i Lettland

14.45- 15.00 Fika

15.00- 15.45 Preventivt jämställdhetsarbete 
Magnus Sjögren, expert från Sverige som jobbat i över tio år med jämställdhet, våld och maskulinitet bland ungdomar och vuxna samt varit med och utvecklat killgruppsmetoden

15.45- 16.15 Resultat från forskning om tjej- och killgruppsmetodens effekter
Golnar Bahar, projektassistent

16.15-17.00 Diskussion: Framtiden för förebyggande verksamhet

Diskussionstillfälle om tjej- och killgrupper, 3 oktober 2011

Inbjudan till diskussionstillfälle om tjej- och killgrupper
- Förebyggande arbete bland ungdomar - för folkhälsa, fred och jämställdhet!

Måndagen den 3 oktober kl 15.00 i Folkhälsans Allaktivitetshus

Välkomna: Lagtings- och kommunalvalskandidater, tjänstemän inom landskaps- och kommunalförvaltning, skolpersonal, ungdomsarbetare, tredje sektorn och övriga intresserade. Samtliga partier har fått inbjudan.

  • Tjej- och killgruppsverksamhet - på Åland och som “exportvara”
  • Vad är tjej- och killgruppsverksamhet?
  • Varför tjej- och killgrupper?
  • Efterfrågan och effekter, gruppledarna berättar
  • Hur ska alla unga som vill kunna få möjlighet att delta i tjej- och killgrupper på Åland?
  • Visioner för framtiden

Arrangörer: Ålands fredsinstitut och Folkhälsan på Åland tillsammans med tjej- och killgruppsledare på Åland samt projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri.  

Inbjudan i pdf kan laddas ner här.

Utbildning för tjej- och killgruppsledare hölls i Riga

Gruppen_72Den 26 – 28 augusti 2011 arrangerade projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” en fortbildning för tjej- och killgruppsledare i Riga. Tillsammans med den åländska projektassistenten och forskningsassistenten i projektet, reste sex åländska tjej– och killgruppsledare till Riga för att delta i en två och en halv dag lång utbildning under ledning av åländska Mia Hanström. Från Lettland deltog tio utvalda ledare. Utbildningen var ett första steg mot att tjej- och killgruppsledarna själva ska bli utbildare i tjej – och killgruppsmetoden.

Läs mer ...

Manifestation mot Trafficking

På söndag 28 oktober 2011 hålls en manifestation mot trafficking på Torget i Mariehamn, Åland. Initiativtagare är Gun-Mari Lindholm, andra vice talman för Ålands lagting och ledamot i den parlamentariska arbetsgruppen för civil säkerhet och mot människohandel inom BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference / Östersjöparlamentarikerna). Gun-Mari Lindholm är också ledamot i styrgruppen för Ålands fredsinstituts projekt ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri”.

Samling på Torget kl 19.00, varefter deltagarna tågar genom stan. Manifestationen avslutas med musikprogram i kyrkan.

Läs mer om manifestationen på facebook.

Radioinslag om sexslaveri på Åland

En intervju med en av Ålands fredsinstituts sommarpraktikanter, Lovisa Helgoson Arlid, sändes den 6 juli 2011 i Ålands radio inom reportageserien "Åland och sexslaveri".

Lovisa har under sex veckor arbetat inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri med att genom faktainsamling och intervjuer kartlägga situationen på Åland vad gäller sexslaveri och prostitution - närmare bestämt vilka instanser och aktörer som kan komma i kontakt med sådana fenomen och vilken information och kunskap som finns att tillgå. Kartläggningen är under bearbetning och ska publiceras under hösten.

Inslagen i reportageserien finns på Ålands radios hemsida.

Informationskampanjen i Lettland

Det finns samhälleliga normer och föreställningar kopplade till kön som gör gällande vilka karakteristika som är typiska för tjejer respektive killar. Det finns också föreställningar om att vissa intressen och företeelser ligger närmare till hands för killar än för tjejer och tvärtom. Dessa föreställningar är så grundläggande och vedertagna att vi oftast tar dem för givna. Inom projektet  ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” driver Resurscenter för Kvinnor, Marta, den andra informationskampanjen sen slutet av april. Kampanjen syftar just till att få unga personer att reflektera över traditionella könsroller och normer.  Kampanjen uppmanar unga att våga vara annorlunda som en del i ett empowerment och medvetandegörande arbete. Inom kampanjen kommer posters, klistermärken och emblem delas ut i skolor och ungdomsorganisationer i Lettland. Kampanjen sprids också genom sociala nätverk som Twitter, Facebook, draugiem.lv, och kampanjens hemsida: http://www.lielaskirba.lv/  Den lettiska kampanjen är på lettiska.

Läs mer ...

Informations kampanj nummer två är nu igång i båda länderna!

both_logos2En viktig del av projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” handlar om att genom kampanjer, informationssatsningar och nätverkande lyfta fram vikten av jämställdhet, och visa på korrelationen mellan könsstereotyper och våld. Under hösten 2010 drevs den första informationskampanjen på både Åland och i Lettland. Nu har den andra informationskampanjen, som riktar sig mot unga, dragit igång i båda länderna. Gemensamt för de två kampanjerna är temat empowerment. Vi vill uppna unga till att göra självständiga val, lyssna till sina egna behov och gränser. Den åländska kampanjen heter FAIR SEX och syftar till att uppmuntra till samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet bland ungdomar. Läs mer om kampanjen här. Den Lettiska kampanjen syftar till att stärka unga personer till att göra egna självständiga val genom att problematisera normer kopplade till kön. Läs mer om den Lettiska kampanjen här.

FAIR SEX Kampanjen

FairSex_logoHur vet man om man vill ha sex? Hur ska man förklara vad man vill och inte vill när det gäller sex och hångel? Hur vet man vad den andra personen vill? Spelar det nån roll vad andra runt omkring tycker?

Det är bara du som kan veta vilka svaren på de här frågorna är för just dig. Men har du funderat ordentligt på det? Ett bra sätt att få sitt eget svar på de här frågorna är att våga prata om dem. Det är just det den här kampanjen handlar om ­ att våga prata om sex och relationer och vad som känns rätt och fel. Om man tränar sig på att prata om sex och relationer kan det bli lättare att veta och att tala om vad som känns bra och vad som känns dåligt för just dig. Vi kallar kampanjen för "fair sex" därför att sex ska kännas schysst, kul och härligt. Klicka dig vidare för att kolla in hela kampanjen och för att se våra roliga serieteckningar som handlar om, just det, sex!  Läs här

Namninsamling för att förändra Finlands lagstiftning om sexualbrott

_MG_3402Jämställdhetskonsult Mia Hanström, som bland annat arbetar som utbildare inom Ålands fredsinstituts projekt Utmana könsroller för att motverka sexslaveri har initierat en namninsamling för att förändra Finlands lagstiftning om sexualbrott. Namninsamlingen pågår till den 15 april.

Du kan läsa och skriva under här.

Debatt om förebyggande av sexuellt våld, 7 mars

Interreglogos_72Den 7 mars klockan 18.00 i Ålands lagtings auditorium anordnar Ålands fredsinstitut en debatt inför internationella kvinnodagen. Debatten handlar om hur man kan förebygga sexuellt våld och anordnas med anledning av den aktuella debatten om våldtäkter och sexualbrottslagstiftning som förs på Åland. Den åländska debatten har främst handlat om sexualbrottslagstiftning men inte lika mycket om samhällets syn på sexuellt våld, på normer kopplade till kön, på jämställdhet och på hur man kan förebygga sexuellt våld.

Under debatten den 7 mars vill Ålands fredsinstitut dels erbjuda ett forum för att "prata om det", dels följa upp debatten om sexualbrottslagstiftning och framför allt vidga debatten till att diskutera sexuellt våld som samhällsfenomen och diskutera hur sexuellt våld kan förebyggas.

Programmet kan laddas ner här.

 

Läs mer ...

Halvtidsrapport om projektet

press_conference_interreg

Projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri som drivs av Ålands fredsinstitut och Resurscentrum för kvinnor Marta i Lettland, går nu in på sitt sista år och kan hittills redovisa 51 utbildade ledare samt 21 nya tjej- och killgrupper på Åland och i Lettland. Totalt är över 100 ungdomar involverade i gruppverksamheten. Vi kan också presentera en ny projektledare, en ny projektekonom och två nya styrgruppsmedlemmar.

Den 17 januari bjöd Ålands fredsinstitut in de åländska medierna för att berätta om hur projektet framskridit hittills. Presskonferensen resulterade i en artikel i Ålandstidningen och ett inslag i Ålands radio. Samma vecka medverkade projektledaren Jenny Jonstoij i en tv-intervju som sändes i Åland 24.

Läs en sammanfattning av projektets resultat med mera här.

Fortbildning för tjej- och killgruppsledare

photo_020Inom projektet "Utmana könsroller för att motverka sexslaveri" hölls den 15:e januari fortbildning för tjej- och killgruppsledare i Mariehamn. Projektet är ett sammarbetsprojekt med den Riga baserade organisationen Resurscenter för kvinnor "Marta" och syftar till att bl.a. implementera den unika nordiska tjej- och killgruppsmetoden. Tjej- och killgruppsmetoden syftar till att stärka självkänsla och självständigt tänkande, empowerment och jämställdhet bland unga.

Läs mer ...

Nya styrgruppsmedlemmar

Projektets styrgrupp har fått två nya medlemmar, dels Peter Söderström, maskulinitetsexpert från Sverige, dels Gun-Mari Lindholm, andra vice talman i Ålands lagting och ledamot i den parlamentariska arbetsgruppen för civil säkerhet och mot människohandel inom BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference / Östersjöparlamentarikerna).

Nya projektledare och projektekonom

Fredsinstitutet har rekryterat två nya medarbetare för projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, båda med ålandsanknytning men framför all med stor vana av att driva projekt.

jenny_nyheter

Sedan 13 december 2010 är Jenny Jonstoij ny projektledare. Jenny, som är uppvuxen på Lappo, Brändö, är stats- och genusvetare och har tidigare arbetat bland annat som nationell projektledare för svenska Rädda Barnens Allangrupper (motsvarar killgruppsverksamhet). Hon ersätter Denis Nazarenko, som övergått till annan verksamhet inom fredinstitutet.

Gunilla_nyheterGunilla Björkman-Bobb började i januari 2011 sin tjänst som projektekonom på Ålands fredsinstitut. Gunilla kommer ursprungligen från Finland och har släkt på Åland, och har de senaste trettio åren arbetat som administratör inom tredje sektorn i USA. Gunilla har arbetat som projektansvarig för allt större projekt och som divisionschef för Neighborhood House i Saint Paul, Minnesota. Gunilla ersätter Ann-Louise Idman, som är kvar på fredsinstitutet januari ut, men sedan övergår till annan verksamhet.

Tjej- och killgrupper startade på Åland och I Lettland

Tjugoen tjej- och killgrupper har startats på Åland och i Lettland och fler grupper är på väg. Dessa tjej- och killgrupper är en del av projektet "Utmana könsroller för att motverka sexslaveri" som drivs av Åland fredsinstitut och resurscentrum för kvinnor "Marta" i Riga (Lettland). Projektet fokuserar på vikten av att stärka ungdomars självkänsla och att främja mer respektfulla relationer mellan könen för att därmed minska risken för könsrelaterade brott.

Läs mer ...

Martas informationskampanj "Köp en flicka - rädda staten!" i Lettland

Resurscentrum för kvinnor "Marta" lanserade under sommaren 2010 en informationskampanj kallad "Köp en flicka - Rädda staten!". Kampanjens syfte var att starta en diskussion i samhället mot legalisering av prostitution och för kriminalisering av den som köper sexuella tjänster. Två hemsidor har skapats inom ramen för kampanjen: www.meitenes24.lv och www.izglabvalsti.lv


Utbildning för tjej- och killgruppsledare ordnas i september

training_ggbg1Vi söker dig som vill bidra till att unga tjejer och killar mår bra och tar för sig i livet samt är intresserad av jämställdhetsarbete.
Ålands fredsinstitut erbjuder utbildning för dig som är över 18 år och vill bli tjej- eller killgruppsledare. Du behöver inga särskilda förkunskaper för att delta i utbildningarna, det räcker gott och väl med ett stort intresse och engagemang samt en medvetenhet om könsorättvisor i samhället.
Utbildningen för tjej- och killgruppsledare hålls den 3-5 september. Både kvinnor och män är välkomna att leda grupper. Anmälan till ledarutbildningen sker senast fredagen den 27 augusti till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tel: 23977.

Läs mer ...

Kampanjen Vad är jämställdhet

InterregHösten 2010 lanserade Ålands fredinstitut en informationskampanj om jämställdhet på Åland. Fem dagar i följd publicerades olika annonser i en av de åländska lokaltidningarna. En debattartikel med titeln ”Vad är problemet med könsroller” publicerades i båda de åländska lokaltidningarna. Materialet publicerades också på fredsinstitutets hemsida www.peace.ax och på projektets facebooksida, tillsammans med fler frågor relaterade till bilderna.

Materialet kan laddas ner i pdf här.

Läs mer ...

Utbildningar för kill- och tjejgruppsledare på Åland

training__7Ålands Fredsinstitut erbjuder utbildningar för dig som är över 18 år och vill bli tjej- eller killgruppsledare. Du behöver inga särskilda förkunskaper för att delta i utbildningarna, det räcker gott och väl med ett stort intresse och engagemang samt en förståelse för könsstrukturer i samhället.
OBS Utbildningen för killgruppsledare är uppskjuten till september pga askmolnet.
Om du från tidigare har en tjejgruppsledarutbildning men vill hålla tjejgrupper i Ålands fredsinstituts regi erbjuder vi en fortbildning för tjejgruppsledare lördagen den 8 maj (programmet är bifogat). Anmälan till fortbildningen för tjejgruppsledare sker senast den 3 maj till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tel: 23977.

 

Läs mer ...

Seminarium och utbildningar för blivande tjej- och killgruppsledare

Interreg_logos_projeuDen 15 april kl. 14-16 i Båtmansrummet på Hotell Arkipelag hålls introduktionsseminariet "Tjej- och killgrupper - en metod med genusperspektiv som utgångspunkt" som riktar sig till alla som är intresserade av jämställdhetsfrågor och av att stödja unga människors personliga utveckling samt deras förståelse av könsstrukturer i samhället.
Seminariet hålls den 15 april kl. 14-16 i Båtmansrummet på Hotell Arkipelag.
Programmet kan laddas ner här.
Anmälningar senast den 12 april till Susann Simolin, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , tel. 15570. Läs mer ...

Rundabordssamtal om jämställdhet och ungdomsarbete

Interreg_logos_projeuÅlands fredsinstitut och interregprojektet "Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking/Utmana könsroller för att motverka sexslaveri" bjuder in till rundabordssamtalet Behöver även killar jämställdhet? - att utmana könsroller i ungdomsarbete
Datum och tid: 8 mars klockan 14.30-16.30
Plats: Alandica, konferensrum 203
Anmäl gärna intresse till Susann Simolin, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 15570, senast den 4 mars.

Programmet kan laddas ner här.