Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

KID Group at WaldorfSedan januari 2015 samarbetar Ålands fredsinstitut med Waldorf-dagiset på Åland, ett icke-statligt daghem ”Nendre” i Vilnius, Litauen, och organisationen ”The Star of Hope” i Ryssland inom ramen för projektet KID (Kindergartens in Development) – Lika möjligheter för pojkar och flickor i förskolan. Projektet syftar till att främja jämställdhet och inkludering genom att utveckla förskolornas kompetens att integrera könsperspektivet i den dagliga verksamheten samt erbjuda alla barn lika möjligheter till att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen utan att begränsas av traditionella förväntningar kopplade till kön.

Fokus i projektet ligger på kommunikation och bemötande med syftet att minska könsstereotypisering och stärka personalens medvetenhet om hur samhällets och deras egna attityder och förväntningar kring kön påverkar barnens självuppfattning och deras livs- och handlingsutrymme. Genusmedvetet förhållningssätt handlar inte om att göra alla lika, ännu mindre om att göra flickor till pojkar eller tvärtom. Grundidén är att se individerna bakom kön och uppmuntra alla barn till att pröva och upptäcka nya saker samt utveckla sina kompetenser och sin kreativitet genom att överskrida snäva könsnormer.

Projektet innefattar flera fortbildningsinsatser för de deltagande förskolornas personal, bl.a. en gemensam studieresa till Norden och en kunskapsfördjupning på hemmaplan. Föräldrarna informeras om jämställdhetsarbetet på dagis och får tips om hur de själva kan bidra till att bredda barnens möjligheter att utveckla sin egna unika personlighet.

Varje förskola har en egen handledare som finns med som stöd till personalen i processen med att ta fram egna handlingsplaner för integrering av jämställdhetsperspektivet som utformas utifrån varje målgruppens behov och lokala förutsättningar. Handledarna samlar även underlag för utvärdering av projektets resultat genom egna observationer samt intervjuer med personal och föräldrar som sammanställs och analyseras i en utvärderingsrapport.

Projektet förväntas resultera i en mer öppen och inkluderande miljö för alla barn på förskolan, större variation i barnens val av lek, teman, kompisar, platser och material samt ökad genusmedvetenhet bland förskolepersonal och barnens föräldrar.

Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och Emmaus Åland.

För mer information kontakta projektledaren Justina Donielaite, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. +358 18 23238

nord nmr se webemmauslogo 2012

 

FacebookTwitterLinkedin