Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

logo_nordenfrfred-kopia

EVENEMANG & DOKUMENTATION

April 2015

Seminarium om säkerhet i Arktis, Norge, 15-16.4.2015

Oktober 2014

Seminarium om praktiska metoder för fredsarbete, Island, 10.10.2014

Mars 2014

Nordiskt fredsforum på Åland, 28.3.2014

Inbjudan kan laddas ner i pdf här.

Tidigare på dagen anordnades "Kastelholmssamtal" om Norden och freden, läs mer här.

Informationsblad (pdf) om evenemangen den 28.3.

"Muligheter och utfordringer i et nordisk samarbeid", artikel på Norges fredsråds hemsida.

September 2013

21-22.9.2013 
Nätverksmöte i Danmark

Deltagande i dialogmöte om dansk utrikes och försvarspolitik, arrangerat av fredsministerium.dk.

Susann Simolin og Birger
Norup er citeret i en artikel i Dagbladet Arbejderens.

Susann Simolins indlæg fra Christiansborg finns som pdf här och ligger også på you tube. 

adult-1

 Nordiskt fredsforum panel

Norden har erfarenheter av fredlig konfliktlösning och fredlig samexistens som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter. Samtidigt finns det tecken som tyder på att Norden är på väg att frångå sin traditionella fredsprofil. Hur ser de nordiska länderna - var för sig och gemensamt - på fred? Hur rimmar fredsprofilen med ökat samarbete kring säkerhets- och försvarsfrågor mellan de nordiska länderna? Ska Norden vara och betraktas som en fredsregion även i framtiden? Hur kan man förstärka och utveckla fredsprofilen? Hur kan nordiska erfarenheter bidra till fredlig samhällsutveckling runt om i världen?

Det här är några av frågorna som tagits upp på öppna seminarier och i debattartiklar i alla nordiska länder inom projektet “Norden betraktat ur fredsperspektiv”- förkortat "Norden för fred?". Projektet, som pågått mellan hösten 2013 och våren 2016, har samlat sex organisationer i de nordiska länderna - Ålands fredsinstitut, Finlands fredsförbund, Norges Fredsråd, Peace Alliance Denmark, Föreningen Norden Sverige och Institutionen för internationella relationer vid Islands universitet - i ett nätverk.

Projektet har diskuterat ett antal områden där Norden och de nordiska länderna kan agera ”fredligt”, tex genom att etablera infrastrukturer för fred, öka satsningarna på utbildning och forskning inom fredsområdet och ta ledarskap för FN:s utvecklingsmål om fred- och demokrati. Andra områden - där Norden traditionellt haft hög profil - är regional och global nedrustning.

I slutändan lever projektets initiala frågeställningar kvar, och de är lika angelägna nu som när vi inledde. En nordisk identitet skapas och omskapas ständigt av aktörer med olika agendor. Hur ser denna identitet ut idag, jämfört med, exempelvis under det kalla kriget? Ska Norden vara och betraktas som en fredsregion bör fredsfrågor bör få större utrymme i både nationella och nordiska debatter, det är en slutsats i projektet. Det behövs mötesplatser där freden står i centrum och där civilsamhället kan delta i diskussionen.

Seminarium Oslo

Projektet leddes av Ålands fredsinstitut och finansierades av Nordplus vuxen-programmet.  

ARTIKLAR OCH INFORMATIONSMATERIAL

Fredsnummer i Nordens tidning
Föreningen Norden Sveriges tidskrift Nordens tidning nummer 1/2016, har temat fred, och en stor del av innehållet är skrivet av partnerorganisationerna i projektet ”Norden för fred?”.
Läs mer här.

Debattartikeln "Norden förändras", publicerad i Upsala Nya tidning 28.3.2014. Artikeln finns också i pdf här. Samma artikel har också publicerats i de isländska tidningarna Reykjavík vikublað og Kópavogur vikublað.

Debattartikel: "Hur kan de nordiska länderna hantera en allt svårare global fredssituation?" publicerad i Tidningen Åland och Nya Åland 21.3.2014. Den kan laddas ner i pdf här.

Ett PM (i pdf) om projektet kan laddas ner här.

En power point om projektet från hösten 2015 kan laddas ner i pdf här.

Länkar till debattartiklar och andra texter som fredsinstitutet skrivit angående temat Norden och freden finns samlade här.

KONTAKT
Projektledare  Susann Simolin
Informationsansvarig vid Ålands fredsinstitut
E-post: susann(at)peace.ax
Telefon: +3581815570

Projektet pa Island kopia

 

PARTNERS  
 

alfredslogo_300

Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. Ålands fredsinstitut ingår i flera nationella och internationella nätverk av organisationer som arbetar med närliggande frågor. Fredsinstitutet är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som grundades 1992. 

fredsfrbundet-logo-sv

Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund verkar som takorganisation för över tio finländska fredsorganisationer. Medlemsföreningarna är av olika typer, bl.a vapenvägrarförbundet och Kristna fredsrörelsen. Fredsförbundet är också aktiv medlem i International Peace Bureau (IPB), världens äldsta fredsorganisation. Fredsförbundet arrangerar evenemang, kampanjer och konferenser om sina teman och ger ut eller medverkar i utgivningen av flera tidningar/nättidningar. Förbundet bedriver fredsfostran genom Fredsskolan där man fostrar kommande generationer i icke-våldskultur, utvecklar metoder för fredsfostran och utbildar handledare för fredsskolan.

Läs mer om Finlands fredförbund här.

Projektet "Norden för fred?" presenteras på Norges fredsråds hemsida, här.


norges-fredsrd-logo

Norges Fredsråd er en paraplyorganisasjon og samarbeidsorganisasjon for 21 fredsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1945 for å skape en arena for diskusjon og debatt om fredsarbeid. Norges Fredsråd arbeider aktivt for kompetanseheving og bedre utnyttelse av kunnskapen i norske fredsmiljøer. Organisasjonen ønsker også å ha fokus på et sterkere samarbeid med aktuelle partnere og medlemsorganisasjonene, samt styrke synligheten til fredspolitiske standpunkt i den offentlige debatten. 

Läs mer om Norges fredsråd här.

Projektet "Norden för fred?" på Norges fredsråds hemsida, här.


iia-logo-ens

Institutionen för internationella relationer vid Islands universitet har som mål att stärka Islands position i nationsgemenskapen. Institutionen uppmuntrar samarbete och diskussioner mellan akademiker, den offentliga sektorn och andra aktörer som intresserar sig för isländska utrikesfrågor samt mer allmänt för internationell politik. Institutionen verkar som ett forum för akademiska relationer och interdisciplinär forskning för både den offentliga och privata sektorn. 

Läs mer om institutionen för internationella relationer vid Islands universitet här. 


logo_pa

Peace Alliance Denmark er en organisation, der på konstruktiv vis ønsker at inspirere til og udvikle en kultur for fred. Vi arbejder på at opbygge en reel infrastruktur for fred og konflikthåndtering, og ønsker med en positiv indstilling og en oprigtig motivation at fremme forståelsen for at en verden med sameksistens, samarbejde og uden krig er en drøm, der kan realiseres, når nok mennesker beslutter sig for det.

Läs mer om Peace Alliance Denmark här.


fno_logga_frgfnuflogga_fnuf_text

Föreningen Norden i Sverige har sedan dess bildande 1919 aktivt arbetat för fred, trygghet och vänskap. Det har främst skett inom områden som föreningsliv, ekonomi, kultur och utbildning. Verksamheten har präglats av gränsöverskridande samarbete och vänskaparbete. Samarbete, social tillit och vänskap mellan invånare, företag, organisationer och kommuner i de nordiska länderna, men också i vidare internationella relationer, är nödvändiga förutsättningar för fred och säkerhet. Det gäller inom de enskilda länderna, i Norden, i dess närområden som världssamfundet som helhet. Föreningen Nordens verksamhet har stor bredd och kan delas in i föreningsverksamhet, projektverksamhet och externa uppdrag.

FNUF är Föreningen Nordens ungdomsförbund, en partipolitiskt obunden och ideell förening som arbetar för ett ökat nordiskt samarbete inom bland annat näringsliv, utbildning, kultur, media och miljövård. FNUF vänder sig till personer mellan 16-35 år.

Läs mer om Föreningen Norden här.

 Nordenforfred collage partners

 
 
FacebookTwitterLinkedin