Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut anordnar varje år ett seminarium på FN-dagen den 24 oktober. Seminarierna knyter ofta an till frågor om fred och samhällsstyrning i en globaliserad värld. I år väljer vi att belysa autonoma regioners ställning inom EU och att lära oss om den spännande och omdebatterade utvecklingen av autonomilagstiftningen i Spanien. Rubriken för seminariet är Constitutions, Autonomies and the EU. Seminariet ordnas i lagtingets auditorium (Mariehamn, Åland) onsdagen den 24 oktober 2007 kl. 13.00-17.45. Seminariespråket är engelska men diskussionerna kan föras och frågor ställas på svenska.

Seminariet är delfinansierat med statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation. Ladda ner programmet här.

FacebookTwitterLinkedin