Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Läs intervju med professor Eduardo J. Ruiz Vieytez i Ålandstidningen 25.10.2007.

 Ålands fredsinstitut anordnar varje år ett seminarium på FN-dagen den 24 oktober. Seminarierna knyter ofta an till frågor om fred och samhällsstyrning i en globaliserad värld. I år väljer vi att belysa autonoma regioners ställning inom EU och att lära oss om den spännande och omdebatterade utvecklingen av autonomilagstiftningen i Spanien. Rubriken för seminariet är Constitutions, Autonomies and the EU. Seminariet ordnas i lagtingets auditorium (Mariehamn, Åland) onsdagen den 24 oktober 2007 kl. 13.00-17.45. Seminariespråket är engelska men diskussionerna kan föras och frågor ställas på svenska. Seminariet är delfinansierat med statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation. Ingen förhandsanmälan, ingen deltagaravgift.

Constitutions, Autonomies and the EU. Seminar in Mariehamn, October 24th 2007
13.00 Welcoming words and Opening of the Seminar
Sia Spiliopoulou Åkermark, Director, the Åland Islands Peace Institute
13.10 The recent process of reform of the statutes of autonomy in Spain and issues concerning their constitutionality
Professor Carlos Flores Juberías, University of Valencia
14.00 The evolution of autonomy in the Basque country – experiences and trends
Professor Eduardo J. Ruiz Vieytez, Institute of Human Rights, Deusto
14.50 Coffee – Tea
15.15 The role and perspectives of Spanish regions in EU matters and institutions
Professor Iñigo Bullain, University of the Basque Country
16.05 The challenges of developing the Ålandic autonomy in the shadow of the EU. Opportunities and setbacks
Roger Nordlund, Head of the Government of Åland
16.30 The role of the Åland Parliament in EU matters
Susanne Eriksson, Assistant Parliamentary Director, the Åland Parliament
16.55 Implementation of EU legislation in the Åland Islands
Sören Silverström, Head of the EU Department, the Government of Åland
17.20-17.45 General discussion

Ladda ner programmet i pdf-format här.

FacebookTwitterLinkedin