Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 Årets första rapport från Ålands fredsinstitut tar upp deltagandefrågor, som i dag ligger i centrum för den vetenskapliga och även den politiska diskussionen om demokrati och mänskliga rättigheter. Trots detta starka intresse för deltagandefrågorna, är de rättsliga regleringarna om rätten till deltagande spridda och partiella också när det gäller väletablerade rättsområden, såsom ursprungsfolkens ställning och skydd.

Petra Granholm har jämfört de rättsliga regleringarna om samernas deltagande i miljöfrågor i Finland, Norge och Sverige och granskat dessa i ljuset av ländernas folkrättsliga förpliktelser. Genom denna granskning kan man få en bättre förståelse av reglernas praktiska konsekvenser, t.ex. i markanvändningsfrågor, men också de svårigheter som föreligger för en ratificering av den nordiska samekonventionen. Rapporten ger vägledning beträffande de krav som kan ställas på olika former av deltagande. Med rapporten vill fredsinstitutet även främja en debatt om den begreppsliga förvirringen kring termerna ”deltagande”, ”samråd” och ”hörande” i de nordiska rättsordningarna och om de olika lösningarna som har givits inom varje sektorsområde.

Rapporten kan laddas ner här

FacebookTwitterLinkedin