Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut, Ålands fredsförening-Emmaus, Röda korset, Ålands mångkulturella förening och ABF-Åland anordnade den 28 april ett seminarium om romernas situtation i Europa.
Ingrid Schiöler, flyktingkonsulent vid Röda Korset i Sverige talade på temat Romernas historiska och kulturella bakgrund. Hon berättade om hur romerna förslavats och förföljts i historien och diskrimineras än i dag. Som en naturlig följd hyser många romer en misstro mot majoritetssamhällets representanter.
Gunnar Jansson, lagtingets förste vicetalman med lång erfarenhet av arbete med romska frågor och minoritetsfrågor på såväl nationell som på europeisk nivå höll ett föredrag under rubriken Vad gör Europa för sina romer? Han betonade att romer måste beredas möjlighet att själva medverka och påverka, framför allt i kommunala sammanhang, där de vardagsnära frågorna avhandlas.
Båda konstaterade att problem uppstår då människor i välfärdssamhällen upprörs av inflyttade romers levnadsstandard, men att allting är relativt. För de hitflyttade kan standarden och möjligheterna att försörja sig ändå vara mycket bättre än i hemlandet.

FacebookTwitterLinkedin