Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

OSCE Securitycommunity Sia demilitarisering Webben kopia"Reglerna för demilitarisering och neutralisering utgår ifrån maktrelationer, men innebär ändå framför allt ett rättsligt bindande löfte om att prioritera diplomatiska medel för kommunikation och förhandling framför militär makt". Så skriver docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare vid Ålands fredsinstitut, i en artikel med titeln ”Demilitarization as a Constructive Tool for Co-operation and Peace: the Example of the Åland Islands” (Demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred: Exemplet Åland), som har publicerats i OSSE:s tidskrift Security Community, nummer 4/2016.

FacebookTwitterLinkedin