Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den internationella dagen mot våld mot kvinnor, instiftades av FN år 1999. I den resolution som instiftade dagen slog man fast att våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både i offentliga och privata sammanhang.
För mer information:
Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor

Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor

Nedan finns några länkar till artiklar och sajter som uppmäsrksammar fenomentet våld mot kvinnor och/eller den internationella dagen.
Sydsvenskan: Sex av tio kvinnor utsätts för våld.
Tv4 nyheterna: Våld från en nära anhörig dödar och skadar fler kvinnor än malaria, krig och trafikolyckor tillsammans - det slår Världsbanken fast i en rapport. Våld mot kvinnor dokumenteras:
Nyheter 24 rapporterar om statistik som visar att antaltet brott mot kvinnor ökar.
Kvinna till kvinna och Newsmill har publicerat 17 artiklar i en debattserie om terror, kön och makt under namnet ”Tio år sedan 9/11. Säkerhet för vem?”. Artiklarna hittar du här.

FacebookTwitterLinkedin