Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fair Sex-projektets målsättning är att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser och relationer bland unga på Åland. Arbetet under 2012 har finansierats av Ålands landskapsregering och inkluderat workshopar med elever och fortbildning för skolpersonal. Erfarenheter och utvärderingar visar bland annat att det finns en tendens bland unga att förringa sexuella övergrepp när de sker i relationer eller då förövaren är ung och att skolpersonalen efterfrågar större engagemang från ledningen för att kunna arbeta vidare mot sexuella trakasserier i skolan.

I utredningen Tjej- och killgruppsverksamhet på Åland – möjligheter och utmaningar har Jenny Jonstoij intervjuat de största aktörerna inom tjej- och killgruppsverksamhet på Åland. Alla aktörer uppger att det idag finns en större efterfrågan än de kan bemöta. Det upplevs också som ett problem att hitta ledare som kan dra grupper, samtidigt som det ideella engagemanget inte tas till vara p.g.a. stor arbetsbörda för ideella ledare. Jonstoij har tidigare arbetat med Fair Sex samt med tjej- och killgruppsverksamhet på Ålands fredsinstitut och på Rädda barnen i Sverige.

Skolfred och andra förebyggande verksamheter i grundskola och på gymnasiala stadiet på Åland bygger på intervjuer med skolpersonal i några utvalda åländska skolor. Författaren Petra Berg är psykoterapeut och har tidigare arbetat med ungdomsfrågor på Folkhälsan på Åland och som skolkurator på Ålands yrkesskola. Berg konstaterar att lejonparten av det förebyggande arbetet idag sker i de lägre klasserna, och att skolorna efterfrågar kvalitet och långsiktighet.

I slutet av 2012 presenterades slutsatserna av Fair sex samt Bergs och Jonstoijs rapporter under två öppna möten. Liselott Lindén, som arbetat som workshopledare i Fair Sex, har sammanställt slutsatserna och diskussionerna som följde under slutmötena i arbetspappret Översikt av slutsatser från Ålands fredsinstituts förebyggande arbete bland ungdomar 2012. Även om det görs många förebyggande och främjande insatser på Åland så saknas en helhetssyn över arbetet inom hem, skola och fritid. Det finns därmed en risk för att flera förebyggande eller främjande program konkurrerar på ett fält, tematiskt område eller för en viss åldersgrupp medan de saknas i ett annat och att behov och utbud inte matchas.

I början av 2013 kompletterades det förebyggande arbetet av Ålands fredsinstituts praoelev Emma Lindvall. I texten Mycket i skolan händer i det tysta beskriver hon skolmiljön och det förebyggande arbetet ur ett elevperspektiv, och konstaterar bland annat att ord som hora, kärring och skitunge är vardagsmat och att det är mot de ”inofficiella reglerna” att påtala det. (Intervju och text i kortare verion publicerades i Ålandstidningen 27.3.2013)

FacebookTwitterLinkedin