Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fann i juli 2007 att Åland och Finland har brustit i sin tillämpning av den europeiska människorättskonventionen p.g.a. Södra Ålands hälsonämnds långvariga ovilja att vidta de åtgärder som var nödvändiga för att skydda privat egendom i Lumparland. Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopulou Åkermark beskriver i en debattartikel i Nya Åland och Tidningen Åland den bakgrund som föranledde granskningen. Hon betonar att det på Åland måste finnas kapacitet att bistå de finska representanterna inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg och kunna föra fram de åländska resonemangen precis som nu diskuteras i förhållande till EU-domstolen i Luxemburg. Läs artikeln här.

FacebookTwitterLinkedin