Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 

Den 12 juni höll fredsinstitutet tillsammans med lettiska, litauiska och finska partners ett välbesökt seminarium om tjej- och killgruppsmetoden som ett sätt att utmana könsstereotyper och jobba långsiktigt med ett integrerat jämställhetsperspektiv i fritidsverksamheten för unga. Seminariet resulterade i en positiv respons från deltagarna och flera intresseförfrågningar om samarbete med organisationer från Norge, Danmark och Island och Serbien. Det nordiskt-baltiska nätverkets deltagande i Nordiskt Forum möjliggjordes av ett ekonomiskt bidrag från Nordiska ministerrådet. 

Nordiskt forum 2014 Panelen och moderator

Fredsinstitutet besökte under Nordiskt Forum flera seminarier och föreläsningar med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställdhetsintegrering i undervisningen. Flera organisationer betonade att det i våldsförebyggande arbete är viktigt att inkludera unga killar och att detta kan göras bland annat genom att erbjuda möjlighet för killar att diskutera och fundera kring de maskulinitetsnormer som förekommer idag.  Att får möjlighet att sitta ner och diskutera tillsammans kring normer, känslor och relationer är även något som efterfrågas bland killar. Andra metoder för våldsförebyggande arbete med ungdomar som belystes under Nordiskt Forum var det s.k. Aktörsperspektivet, vilket är en metod som ger unga möjligheten att fundera på hur de som åskådare kan agera i våldssituationer - både före, under och efter en konkret händelse.

Representanterna från projektet Fair Sex prioriterade föredrag om könsbaserat våld och jämställdhetsintegrering samt aktuell genusvetenskaplig forskning. Nya kontakter för det fortsatta arbetet har knutits och inte minst har forumet fungerat inspirerande.

Ytterligare lärdomar från Nordiskt Forum är att det behövs tydliga och konkreta handlingsplaner för att jobba långsiktigt med jämställdhetsintegrering, liksom engagemang från hela den berörda personalen inom en verksamhet för att uppnå de uppsatta målen. Likaså behöver vuxna vara närvarande på de platser där unga är och tydligt markera mot våld och kränkningar. 

Nordiskt forum 2014 Invigningsceremonin

 

 

FacebookTwitterLinkedin