Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fredsinstitutets direktör Sia Spliopoulou Åkermark deltog den 9 till 10 oktober i Europeiska rådets konferens som hölls med anledning av att det är 10 år sedan ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter trädde i kraft.
Spiliopoulou Åkermark presenterade sin rapport The impact of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in selected countries of Western Europe after two monitoring cycles.

FacebookTwitterLinkedin