Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Östersjöregionens roll i världen var temat för ett seminarium på Brinkhall gård utanför Åbo som hölls 14-15.8.2009. Inspiratör för Brinkhallseminarierna, som nu hölls för femte gången, är nestorn inom den finländska statsvetenskapen och fredsforskaren professor Göran von Bonsdorff. Vid fyllda 91 år inledde han seminariet och tog del i alla diskussioner.
Ålands fredsinstitut representerades på seminariet av lagtingsdirektören emeritus Lars Ingmar Johansson. Han tog upp Östersjöfrågorna ur ett åländskt perspektiv och presenterade den åländska demilitariseringen som en viktig beståndsdel i en Östersjöregim. Riksdagens utrikesutskott har nyligen slagit fast att Ålands ställning bidrar till stabiliteten och säkerheten i Östersjöområdet. Lars Ingmar Johansson berörde olika samarbetsformer där landskapet medverkar och pekade också på åländska initiativ och åtgärder inom miljösektorn. Landskapsregeringens yttrande om den planerade gasledningen Nord Stream väckte intresse och gav upphov till en fördjupad diskussion både om själva gasledningen och energisamarbetet mellan Ryssland och övriga Europa.
Övriga inledningsanföranden på seminariet hölls av bland andra avgående EU-parlamentarikern Henrik Lax och Finlands f.d. FN-ambassadör Klaus Törnudd.
Ett referat från seminariet kommer att sammanställas av Maria Ackrén, åländsk doktorand i statskunskap vid Åbo Akademi.
FacebookTwitterLinkedin