Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut deltod den 9 mars i ett seminarium om utökat nordiskt fredssamarbete anordnat i Köpenhamn av Nordiska rådet. På seminariet diskuterades vilken roll Norden kan spela som fredsskapare och konfliktlösare ute i världen, och hur man kan skapa närmare dialog mellan politiker och organisationer som arbetar med fred.

Ålands fredsinstituts informationsansvariga Susann Simolin bidrog med ett anförande under rubriken "Fredsarbete utifrån Ålandsexemplet". Hon beskrev hur Ålands fredsinstitut fungerar som en mötesplats och kunskapskälla för utländska besökare som vill studera Ålands självstyrelse-, säkerhets- och minoritetslösning och drog paralleller mellan Ålandsexemplet och den nordiska freden och samarbetet samt den nordiska modellen.

Vad gäller nordiskt samarbete gällande fredsfrågor vill Ålands fredsinstitut framför allt poängtera vikten av att involvera det civila samhället, arbeta långsiktigt och förebyggande, samt att arbeta gränsöverskridande även vad gäller olika vetenskapliga discipliner.

Läs mer om seminariet (på norska) här.

Seminariet filmades, och kan följas här.

FacebookTwitterLinkedin