Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Till grund för förebyggande insatser mot sexslaveri ligger kontakterna med medborgarorganisationen Missing Persons’ Families Support Center (MPFSC) i Vilnius, Litauen, en organisation som har specialiserat sig på arbetet med att motverka människohandel. I samarbete även med Emmaus Åland anammade organisationerna tjejgruppsmetoden för att förebygga att litauiska tjejer blir offer för sexslaveri. Första ledarutbildningen organiserades i november 2003 med Mia Hanström från Åland som utbildare. De första grupperna startade kort därefter och intresset bland socialarbetare, lärare, psykologer och organisationsrepresentanter att utbilda sig till tjejgruppsledare ökade i takt med att tjejgrupperna blivit en succé och visat mycket positiva resultat bland gruppmedlemmar. För att tillförsäkra en bestående och långsiktig verksamhet utbildades år 2006 en grupp litauiska utbildare som har sedan dess hållit kurser för andra ledare både lokalt och internationellt. Mia Hanströms handbok för tjejgruppsledare har översatts till litauiska och ryska.

Tjejgruppsmetoden har utvecklats i Norden, huvudsakligen i Sverige, Finland och på Åland. En tjejgrupp består av sex till åtta tonårstjejer som möts regelbundet under vägledning av en eller två kvinnliga ledare. Gruppen består vanligtvis av tjejer inom en viss åldersgrupp. Betoningen ligger på diskussion, som fokuserar på att reflektera över könsbalansen i samhället och syftar till att ifrågasätta samhällets maktstrukturer och stereotypa uppfattningar om könsroller. Det är tjejerna själva som föreslår diskussionsämnen och andra aktiviteter. Målet är bland annat att stärka flickors självtillit och självmedvetenhet, att träna dem att formulera sina åsikter och ta plats i en diskussion, att ge dem verktyg att utvecklas som människor och hantera olika svårigheter i sina liv. Metoden främjar även demokrati och samarbete samt förebygger våld, sexuella övergrepp och människohandel. Kunskaper och färdigheter som tjejerna får i tjejgruppen kan underlätta deras integration i samhället och göra dem  mer öppna för samhällsförändringar. 

Just nu (2009-2011) driver Ålands fredsinstitut tillsammans med partnerorganisationen "Resurscenter för kvinnor, Marta" i Lettland projektet "Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking"/"Utmana könsroller för att motverka sexslaveri" med målet att utmana könsstereotypa uppfattningar för att på så vis bekämpa könsrelaterat våld och sexslaveri.

I och med det nya projektet och samarbetet med Lettland arbetar vi med ett utvidgat perspektiv. Det är lika viktigt att arbeta med killar som med tjejer för att nå ökad jämställdhet och motarbeta strukturer som kan leda till trafficking. Det är också viktigt att arbeta med även andra än direkt marginaliserade individer för att försöka förändra strukturer och stereotypa uppfattningar som kan ligga till grund för, och legitimera, sexualiserat våld i olika former.

Eftersom brist på jämställdhet i samhället ger en grogrund för sexslaveri, människohandel och andra former av sexualiserat våld vill projektet ifrågasätta rådande könsroller och ge framförallt ungdomar tillfälle att fundera över när könsroller är bra och när de är begränsande. Ifrågasättande av rådande könsnormer kan ge större livsutrymme för såväl killar som tjejer.  Detta sker främst genom att ge ungdomar på Åland och i Lettland möjlighet att delta i tjej- och killgrupper i enlighet med den nordiska tjej- och killgruppsmetoden, som har jämställdhet som utgångspunkt. Inom projektet utbildas ledare som startar och driver sådana grupper. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Central Baltic Interreg IVA-programmet) och Ålands landskapsregering.

Läs mer om manifestationen på facebook.

Läs mer om Ålands fredsinstituts arbete mot sexslaveri här.
FacebookTwitterLinkedin