Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag


Årets program inleds på lördag morgon kl. 10.30 i Alandica med en föreläsning om restorativa rättsprinciper i den straffrättsliga processen av docent Henrik Linderborg. Även jur. dr. Henrik Elonheimo föreläser på lördag kl. 12.45 om ungdomsbrottslighet och reparativ rättvisa.
Är medling lämpligt i fall av våld i nära relationer? Frågan debatteras flitigt både på Åland och i riket. Amnesty i Finland har upprätthållit en elektronisk appell för att förbjuda medling i fall av våld i nära relationer. Oro över att medling i våld i nära relationer leder till att offer upprepade gånger utsätts för våld ligger bakom initiativet. På Åland har frågan diskuterats i medlingskommissionen, och polisen och åklagaren har i praktiken så gott som slutat skicka fall som rör våld i nära relationer till medling. På lördag eftermiddag kl. 15.00 föreläser Christina Wikner-Löthman om våld i nära relationer. 
Allmänheten är välkommen att delta i föreläsningarna i mån av plats. Det finns plats för omkring 15 extra deltagare,  ingen inträdesavgift.

Se även medlingsbyråns hemsida www.medlingsbyran.ax

FacebookTwitterLinkedin