Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Kansliminister Gun-Mari Lindholm överräckte en guldnyckel i kartong till fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark som symbol för överlämnandet av fastigheten Främmanberg 8-12 på Hamngatan 4, som doneras till Ålands fredsinstitut av landskapsregeringen. Kansliminstern sade i sitt tal att det är ett stort ansvar för en 20-åring att ta vara på ett hus, men uttryckte gott hopp om att fredsinstitutet är moget för ett sådant åtagande. Såväl Gun-Mari Lindholm som lagtingets vice talman Roger Jansson betonade fredsinstitutets betydelse för utvecklingen av kunskap om Ålandsexemplet och om Ålands internationella kontakter. Detsamma gjorde Barbro Sundback, som är ordförande för Ålands fredsinstituts styrelse sedan starten 1992 i sitt festtal, där hon också nämnde personer och händelser som varit särskilt viktiga för institutets utveckling.

Barbro Sundbacks tal kan laddas ner som pdf här och som ljudfil här (cirka 20 minuter).

Sia Spiliopoulou Åkermarks välkomsthälsning, andre vice talman Roger Janssons hälsning samt kansliminster Gun-Mari Lindholms tal vid överlämnandet av fastigheten kan du lyssna på här (cirka 9 minuter).

Ålands radio direktsände från festen. Även Ålandstidningen och Nya Åland var på plats och rapporterade.

Gårdsfesten sammanföll med Ålands självstyrelses 90-årsjubileum och Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör för Ålands fredsinstitut, fick senare på dagen emotta Ålands självstyrelses jubileumsmedalj 2012 från Ålands lagting, som erkänsla för framgångsrik verksamhet till gagn för Åland. Bland andra personer med anknytning till fredsinstitutet som förärades medaljer kan nämnas styrelseledamot Nils-Gustaf Eriksson som är psykiater, jämställdhetskonsult Mia Hanström som fredsinstitutet samarbetat med i många år samt fredsinstitutets administrationschef, Bror Myllykoski, som premierades för sina idrottsliga insatser som simdomare på högsta nivå.

Fredsinstitutets forskare Heidi Öst fick emotta ett stipendium på 6.000 euro från lagtingets jubileumsfond. Pengarna ska användas för forskning om medborgarskap och rösträtt i självstyrda områden.

FacebookTwitterLinkedin