Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den  14.12.2012 deltog fredsinstitutets informationsansvariga Susann Simolin som panelist i seminariet Säkerhetspolitik i Norden idag och i morgon. Seminariet anordnades i Helsingfors av Centrum för Nordenstudier, CENS, tillsammans med Pohjola Norden i Helsingfors och NordForsk nätverket Nordic Co-operation Revisited som del ett i en seminarieserie vid namn Helsingforsseminarier. Dessa seminarier är en uppföljning rapporten Nordiska gemenskaper som presenterades under Nordiska rådets jubileumssession i Helsingfors 29.10.2012.

Fil. dr. forskare Johan Strang som skrivit rapporten inledde seminariet. I paneldiskussionen deltog Docent Silja Bara Omarsdóttir, Statsvetenskapliga institutionen vid Islands Universitet, Lektor Jacob Westberg, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan i Sverige, Senior Fellow Pekka Visuri, Alexandersinstitutet vid Helsingfors Universitet samt Fil. dr. forskare Pertti Joenniemi, Karjalan tutkimuslaitos vid Östra Finlands Universitet.

Susann Simolin anlade ett freds- och civilsamhällesperspektiv på nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete och lyfte framförallt fram tre frågor som fredsinstitutet anser är viktiga att ta i beaktande i diskussioner om utökat nordiskt samarbete i säkerhets- och försvarsfrågor:
- Innebär ett utökat nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete också att Norden omlokaliserar sina resurser och byter diskurs och hur påverkas profil/identitet?
- Förhållandet mellan utökat säkerhetspolitiskt samarbete och en nordisk fredsprofil?
- Nordens förhållande till militärt våld och till diskurser om maktpolitik/fredligt samarbete?

FacebookTwitterLinkedin