Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Course ALEX head

Ålands fredsinstitut har utvecklat en internetbaserad högskolekurs om territoriella självstyrelser med Åland som exempel och fallstudie. Det blir fjärde året kursen gers i samarbete med Öppna högskolan på Åland.

 

Kursen ges på nytt hösten 2018 (15.10.2018-07.01.2019). Information om kursen finner ni i pdf på engelska här

Information om lämpliga förkunskaper och kursinnehållet 2018 finns i pdf, på engelska, här.

Kursen är tvärvetenskaplig och diskuterar självstyrelse i ett brett perspektiv, i relation till bland annat självbestämmande, flernivåstyre och minoritetsrättigheter. Den berör Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering samt de kulturella och språkliga garantierna för språk och kultur. Betydelsen av territoriell autonomi som ett möjligt verktyg för konfliktlösning, tex. som en möjlig lösning på etnopolitiska konflikter, diskuteras också.

Kursen bygger på internationell forskning i de aktuella ämnena. Ålands fredsinstitut har bidragit till kunskapsutvecklingen bl.a. genom boken The Åland Example and its Components - Relevance for International Conflict Resolution (2011) och specialnummer i International Journal for Minority and Group Rights (vol. 20, 2013). Kursen innehåller även intervjuer med tidigare lagtingsledamot Gunnar Jansson, tidigare riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, landshövding Peter Lindbäck, tidigare lagtingsdirektör Lars Ingmar Johansson och tidigare kansliminister Wille Valve.

"Kursen var otroligt intressant och gav mig många nya infallsvinklar. Särskilt spännande var det att läsa dokument från 1917-1921 när Ålandsfrågan löstes, samt att få en överblick över de internationella överenskommelser som påverkar Åland idag", säger Ida Jansson, som deltog i kursen under pilotomgången vårterminen 2015.

Kursen är på engelska och kan sökas av intresserade från hela världen. Den är främst riktad till studerande, men vem som helst som uppfyller grundkraven kan söka. Det finns tjugo platser på kursen.

Kursen handleds och undervisas av docent Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör från Ålands fredsinstitut och forskningsledare inom projektet "Demilitarisering i en värld av ökad militarisering".

- Det finns ett stort internationellt intresse för mångfaldsfrågor, för Ålandsexemplet och för hur territoriell självstyrelse kan användas vid konfliktlösning. Vi får förfrågningar från till exempel Kashmir, Thailand och Indonesien. Det finns också en nyfikenhet här i Norden om hur självstyrelsearrangemang fungerar. Alla intresserade kan inte komma hit, och vi har inte heller kapacitet att ta emot alla. Den här kursen är ett sätt att ge fler möjlighet att få ta del av kunskapen, säger Sia Spiliopoulou Åkermark.

 

ALEX course flyer 2017 logos

FacebookTwitterLinkedin