Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

krlekÅlands fredsinstitut deltar i samarbete med Folkhälsan på Åland i ett projekt "Kärlek börjar inte med bråk" som syftar till att lyfta upp sexuella trakasserier till diskussion i skolorna och stärka de ungas respekt för sin egen och andras kroppsliga integritet. Föreläsningskonceptet är utvecklat av Malin Gustavsson. Under 2008-2009 erbjuds alla klasser i årskurs 7 att delta i två lektioner med utbildade föreläsare från Folkhälsan på Åland och Ålands fredsinstitut och diskutera vad sexuella trakasserier och könsmobbning betyder, hur de tar sig i uttryck samt vilka konsekvenser sexualiserade skällsord och handlingar kan leda till. Eleverna får reflektera över skolnära situationer och på det sättet öka sin medvetenhet om frågorna samt utveckla sin beredskap att hantera liknande fall. Föreläsningarna bekostas av medel från skolbyrån vid Ålands landskapsregering inom ramen för projektet Skolfreden på Åland. Hittills har Justina Donielaite från Ålands fredsinstitut och Petra Berg från Folkhälsan på Åland besökt Strandnäs och Kyrkby högstadieskolor. I februari 2009 är de bokade till grundskolorna på Föglö, Kumlinge och Brändö. Läs mer om projektet på folkhälsans hemsida.

FacebookTwitterLinkedin