Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Inom projektet har en handbok om tjejgruppsmetoden reviderats och översatts till azeriska. Förhoppningen är att detta ska inte enbart vara till stöd för ledarna utan också bidra till informationsspridning och få flera i Azerbajdzjan intresserade av ungdomsarbete med jämställdhetsperspektiv.

Projektpersonalen och ledarna har tagit sig an utmaningen att jobba genusmedvetet och för jämställdhet i ett land där jämlikhet och jämställdhet utgör stora samhälliga problem men får litet utrymme i den offentliga debatten. En undersökning om tjejgruppsdeltagarnas attityder och medvetenhet om jämställdhetsfrågor som gjordes inom projektet har visat att de flesta upplever att tjejer och killar förväntas uppfylla olika roller och att deras liv bestäms av olika normer. Tjejer och kvinnor i landet är begränsade på många sätt och förväntas framför allt verka i hemmet och familjen medan besluten fattas av män. Fredsinstitutets partnerorganisation Yuva jobbar för att öka kvinnornas deltagande i beslutsfattande på alla samhälleliga nivåer.

Az_Opendoors_2_2013Utöver att träffa projektpersonalen i Azerbajdzjan och planera för de kommande månadernas arbete var projektbesöket också ett tillfälle för Sarah och Justina att träffa fredsinstitutets tidigare volontärer Kamala Ramazanova och Gunel Isakova som båda har gjort betydande insatser i projektet och som kunde berätta om de politiska oroligheterna och ungdomarnas kamp för yttrandefrihet som pågår i landet just nu.

Projektet Open Doors har finansiering fram till hösten 2014 av Finlands utrikesministerium, Emmaus Åland och Ålands fredsinstitut. Verksamheten vid centret fortsätter för tjejerna i området och det finns planer på  att starta fler tjejgrupper. I september 2013 får ledarna möjlighet att delta i ett metodsymposium om tjej- och killgruppsarbete som arrangeras av Ålands fredsinstitut i samarbete med Missing Persons’ Families’ Support Center i Vilnius/Litauen.

FacebookTwitterLinkedin