Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Under fyra år har Ålands fredsinstitut genom projektet Fair Sex hållit workshopar och lärarfortbildningar, utvecklat metoden Fair Sex och spridit densamma på och utanför de åländska öarna. Syftet har varit att minska förekomsten av sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga, men också att bilda opinion och öka kunskapen om sexuellt våld. För att det i framtiden ska vara lätt att bygga vidare på de erfarenheter som gjorts samt att prata om Fair Sex som koncept har vi samlat verksamhetsberättelser, dokumentation och praktiskt material på en ny hemsida.

www.fairsex.ax finns tips och råd för dig som är ung, en beskrivning av vad vi inom projektet menar med Fair Sex och vad skillnaden är mellan att lyssna efter ett ”nej” och att lyssna efter ett ”ja”. Där finns också en mängd tips för dig som vill jobba med jämställdhet i skola och för dig som vill läsa mer om normer och trakasserier för att kunna jobba med detta på ett framåtblickande vis. För dig som tänker ”jag skulle vilja prata om Fair Sex med min klass/ungdomsgrupp” så finns det ett antal praktiska övningar för diskussion och samtal i Fair Sex-anda.

För dig som inte är intresserad av något av detta kan vi likväl rekommendera sidan då den innehåller uppdaterade versioner av de illustrationer som Hanna Stenman gjorde för Fair Sex i projektets inledningsfas.

Fairsexbanner 2 bilder

FacebookTwitterLinkedin