Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Kastelholmssamtalen 2017 uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum och hålls under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". I ett samtal som rör sig mellan förflutenhet och framtid diskuteras hur grannarna ser på Finlands utveckling och hur Finland ser på grannarnas. När Finland blev självständigt 1917 fick Sverige, Ryssland och andra länder runt Östersjön och i Norden en ny granne. Något senare blev Åland självstyrt, och Finland fick därmed en ”intern granne”, i en process som även engagerade omvärlden. I ett samtal som rör sig mellan förflutenhet och framtid diskuteras hur grannarna ser på Finlands utveckling och hur Finland ser på grannarnas. Vad har de senaste hundra åren medfört för grannskapet och vad kan vi tro om det kommande seklet, i ljuset av det första? Vilka relationer och identiteter kommer Finland, Åland och grannarna runt Östersjön att utveckla i ett grannskap av förändring i en allt mer gränslös värld?

Kastelholmssamtalen 2017, som är de tredje i ordningen, hålls den 30 mars, på Ålands demilitariseringsdag.

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal på Kastelholms slott, inför ett hundratal inbjudna gäster från närområdet. Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn, klockan 16-18. Vid rundabordssamtalet är allmänheten välkommen att delta i diskussionen tillsammans med panelen och publiken från slottet, mot anmälan senast 19 mars.

Kastelholmssamtalen hålls under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen, som dessutom medvarkar i samtalen vissa år, dock ej 2017.

Talarna i slottspanelen är: Tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge. 

Kastelholmspanel 2017 collage ny

Rundabordssamtalet inleds av kommentatorer som ger sin syn på samtalens tema:

Anna Abrahamsson är förbundssekreterare för Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation. Hon är magisterstuderande i folkrätt vid Åbo Akademi och sitter med i Sibbos kommunfullmäktige och -styrelse. Anna har tidigare jobbat som vikarierande medarbetare i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab och som assistent för riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Janne Holmén är fil. dr i historia, verksam som forskare vid historiska institutionen vid Uppsala universitet samt vid Åbo Akademi. Hans viktigaste forskningsintressen är historiografi, läroboksforskning, utbildningshistoria, identitetsforskning, öforskning och mentala kartor. Större delen av hans forskning har bestått av komparativa studier av Nordens och Östersjöområdets moderna historia.

Natalja Jerofejeva är född i Holmgård, nuvarande Velikij Novgorod, i Ryssland. Hon har studerat litteraturvetenskap och är utbildad språklärare. Natalja bor sedan 14 år på Åland och arbetar som pedagog på en grundskola i Mariehamn. Hon är aktiv i Mångkulturella föreningen på Åland, där hon tidigare var styrelsemedlem.

Program 2017

12.15 Buss från bussplanen i Mariehamn
13.00-15.00 Panelsamtal på Kastelholms slott
15.00-16.00 Kaffe i restaurang Smakbyn
16.00-18.00 Rundabordssamtal i restaurang Smakbyn
ca 18.15 Transport till Mariehamn

Ett informationsblad om Kastelholmssamtalen 2017 kan laddas ner här.

Kastelholmssamtalen 2017 är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum 2017.

SuomiFinland100 tunnus sininen RGB

Kastelholmssamtalen 2017 genomförs med stöd från: Ålands landskapsregering, Ålands lagting, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Letterstedtska föreningen, Kulturfonden för Sverige och Finland, Nordens Institut på Åland samt Åland Convention Bureau.

 lr.jpg  Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB.jpg  Ålands lagting logo kopia.jpg    
NIPA_Logotype_PPT_BLUE-1.jpg sfv_logo_3d.jpg letterstedtska.jpg     
Kulturfonden.jpg ÅCB_CMYK webb.jpg      
FacebookTwitterLinkedin