Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

När Ålands fredsinstitut för femte gången arrangerar Kastelholmssamtal om fred är temat "Demokrati, deltagande och det civila samhällets roll". Kastelholmssamtalen är återkommande samtal om fred, under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen. Samtalen hålls alltid i anslutning till Ålands demilitariseringsdag, som är den 30 mars. Samtalen 2019 hålls torsdagen den 28 mars. Moderator för samtalet är fredsinstitutets direktör, docent Sia Spiliopoulou Åkermark.

Kastelholmspanelen 2019

Paneldeltagarna 2019: Maud Olofsson (foto Patrick Trägårdh), Pär Stenbäck (foto Kevin Abosch), Li Bennich-Björkman och Göran Djupsund

Årets slottspanel består av följande talare:

Maud Olofsson, tidigare näringsminister och vice statsminister i Sveriges regering, tidigare riksdagsledamot och partiordförande för Centerpartiet, numera egen företagare och styrelseordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.

Pär Stenbäck, tidigare utrikesminister och undervisningsminister i Finlands regering, tidigare riksdagsledamot och partiordförande för Svenska folkpartiet, med lång erfarenhet av ledande positioner och förtroendeuppdrag inom internationella organ och organisationer, bland annat International Crisis Group och Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-förbundet i Geneve.

Göran Djupsund, professor i statsvetenskap och tidigare rektor vid Åbo Akademi i Vasa, som har val och väljarbeteende som specialområde och som under flera decennier anlitats som valkommentator i finlandssvensk tv. Han har också forskat bland annat om politisk kommunikation, medieutveckling, politiskt beteende och den offentliga sektorns politisering.

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, affilierad vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet, och ordförande i kommittén för det Skytteanska priset i statskunskap. Hon har forskat bland annat om postkommunistisk politik, forskningspolitik och kreativitet samt livet i exil. Hon medverkar sedan många år som regelbunden kolumnist i liberala Upsala Nya Tidning och kommenterar politik i bland annat Svenska Dagbladet, TT och annan media. 

Årets tema, demokrati, deltagande och det civila samhällets roll, är angeläget att diskutera i en tid då många anser att demokratin är ifrågasatt eller försvagad. Vi ser totalitära tendenser i Europa och viktiga demokratiska grundvalar åsidosätts. Intresset för de politiska partierna minskar, liksom i många fall valdeltagandet. Politiker och journalister hotas för sina åsikter och arbete. Samtidigt uttrycker politiker ibland åsikten att de saknar makt att egentligen bestämma över något väsentligt eller förverkliga större projekt. Globaliseringen av ekonomin och många gränsöverskridande frågor, såsom miljön eller folkhälsan ställer nya krav på beslutsfattande och samarbeten. Medborgarna tar också nya initiativ och skapar nya kanaler som möjliggör gemensamma samhällsprojekt. De sociala medierna är ett hot men ger också nya möjligheter.

Kastelholmssamtalen 2019 berör frågor som: Vilken är demokratins kärna idag? Vilka är demokratins viktigaste väktare? Vad gör en demokrati vital och hållbar? Hur kan demokrati och globalisering samsas? Vilken roll kan civilsamhället spela?

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal på Kastelholms slott, slottspanelen diskuterar årets tema under ledning av en moderator. Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn. Publiken består av ett hundratal inbjudna gäster från närområdet, och det finns även några öppna platser till vilka intresserade kan anmäla sig.

Kastelholmssamtalen vill bidra till nyansering av pågående fredspolitiska och säkerhetspolitiska debatter, genom att ge utrymme för diskussioner om långsiktiga perspektiv och bredare sammanhang framom dagsaktuella fenomen och akuta kriser. Samtalen ska vara ett forum för dialog, snarare än debatt, där kunniga talare får frihet och ges tid för att reflektera tillsammans. Rundabordssamtalet ger utrymme för allmänheten att möta och diskutera med politiker och experter i en avslappnad miljö. Ålands fredsinstitut vill med samtalen lyfta fram ett fredsperspektiv genom att identifiera och diskutera lösningar och möjligheter till fredlig samexistens mellan länder och regioner.

Kastelholmssamtalen 2019 genomförs med stöd från: Ålands landskapsregering, Ålands lagting, Sveriges generalkonsulat i Mariehamn, Nordens Institut på Åland, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Åland Convention Bureau.

 lr.jpg  Ålands lagting logo kopia.jpg  MARIEHAMN SVERIGES GENERALKONSULAT RGB
 NIPA_Logotype_PPT_BLUE-1.jpg  Kulturfonden.jpg ÅCB_CMYK webb.jpg 
FacebookTwitterLinkedin