Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 

Ålands demilitariseringsdag, måndagen den 30 mars 2020, arrangerar Ålands fredsinstitut för sjätte gången Kastelholmssamtal om fred” i Kastelholm på Åland. Kastelholmssamtalen är återkommande samtal med fredstema, som hålls under beskydd av president Tarja Halonen. Temat för 2020 års Kastelholmssamtal är Krig, fred och miljö.

Samtalen inleds med en paneldiskussion på Kastelholms slott med en panel bestående av Margot Wallström, tidigare svensk utrikesminister och EU-kommissionär; KG Hammar, teolog, präst och svensk ärkebiskop samt Marja Lehto, docent i folkrätt, ambassadör och ledande sakkunnig vid Finlands utrikesministerium. Moderator för samtalet är fredsinstitutets direktör, docent Sia Spiliopoulou Åkermark.

Kastelholmstalare_2020_slottet_bilder_med_namn_kopia_2.jpg

Efter slottssamtalet ordnas ett rundabordssamtal i närliggande restaurang Smakbyn. Tre kommentatorer reflekterar över årets tema, varefter det blir öppen diskussion med panelen från slottet och publiken. Årets kommentatorer är Pella Thiel, ekolog, systemisk aktivist och kulturell förändringsagent; Mikael Sjövall, journalist och kommunikatör samt karriärdiplomat vid utrikesministeriet och Emma Hakala, doktor i politisk historia vid Helsingfors universitet. Moderator ärPetra Granholm, forskningskoordinator vid Ålands fredsinstitut.

Kastelholmstalare_2020_rundabordet_bilder_med_namn_kopia.jpg

Årets tema, Krig, fred och miljö, är angeläget att diskutera då vår tid präglas av påtagliga klimatförändringar, sviktande biologisk mångfald och miljöångest. Samtidigt ökar de globala spänningarna och den militära upprustningen. Kastelholmssamtalet ger tillfälle att diskutera och uppmärksamma kopplingarna mellan fredsfrågor och miljöfrågor. Vilka är krigets miljöeffekter? Är vi i samklang med naturen eller befinner vi oss i krig med den? Vad innebär det för miljöarbetet att begreppet säkerhet under de senaste decennierna har utvidgats och numera omfattar även miljöaspekter? Är de regler som finns inom den humanitära rätten tillräckliga för att tackla de väpnade konflikternas miljökonsekvenser? Och vilken roll har miljöarbete som fredsfaktor?

Årets slottspanel:

Margot Wallström, tidigare svensk utrikesminister 2014-2019, EU-kommissionär med ansvar för institutionella frågor och kommunikation 2004-2010 samt miljökommissionär 1999-2004. Hon var social- och kulturminister under 1990-talet och blev senare FN:s särskilda representant i frågor om sexuellt våld i väpnade konflikter 2010-2012. Under Margot Wallströms tid som utrikesminister lanserades begreppet ”feministisk utrikespolitik” och hon var drivande i framtagningen av FN:s konvention om kärnvapenförbud. Bland många utmärkelser kan nämnas Göteborgspriset för hållbar utveckling 2008 för arbetet med kemikaliefrågor. Margot Wallström är hedersdoktor vid flera universitet i Sverige och USA samt Kommendör av Franska Hederslegionen.     

KG Hammar, teolog, präst och svensk ärkebiskop 1997-2006. Prästvigdes 1965 i Lund där han senare blev teologie doktor, docent i kyrkohistoria, domprost och biskop i Lunds stift. Numera har han en personlig gästprofessur vid Lunds universitet. KG Hammars engagemang för fred, ekumenisk dialog och miljö tar uttryck på många olika sätt, bland annat genom böcker och texter såsom Vägen valde dig: meditationer över Dag Hammarskjölds Vägmärken (2011), Fred är vägen till fred (2013) och medverkan i antologin Sånger från jorden (2015).

Marja Lehto, ambassadör, ledande sakkunnig vid Finlands utrikesministerium, doktor i folkrätt, och docent i samma ämne vid Helsingfors universitet samt expert i frågor om miljöskydd i väpnade konflikter. Marja Lehto har tjänstgjort bl.a. som chef för folkrättsenheten vid utrikesministeriet, som Finlands ambassadör i Luxemburg och har innehaft positioner i Helsingfors, New York, Paris m.m. Under senare år har Marja Lehto arbetat enträget för att föra fram frågan om internationella regler för skyddet av miljön i samband med väpnade konflikter. Detta har hon gjort i sin roll som specialrapportör för FN:s folkrättskommission. Marja Lehto presenterade ett utkast på sådana regler för FN:s generalförsamling under hösten 2019.

Kommentatorer vid rundabordssamtalet:

Pella Thiel, ekolog, systemisk aktivist och kulturell förändringsagent. Hon koordinerar nätverket för Naturens rättigheter i Sverige och är sakkunnig i FN:s Harmony with Nature-program. Hon har också varit med och startat bland annat Omställningsnätverket, nätverket för Naturens rättigheter som hon koordinerar, Lodyn där hon jobbar med ekopsykologi och naturens rättigheter, samt End Ecocide Sverige för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring. Mest intressant för Pella är paradigmskiftande idéer som påverkar hur vi uppfattar oss själva och världen. 

Mikael Sjövall har studerat statskunskap, folkrätt och allmän historia vid Åbo Akademi. Han har arbetat som flyktingassistent, reporter, karriärdiplomat vid Utrikesministeriet, pressekreterare på Greenpeace Norden och kommunikationschef på miljöfinansieringsbolaget Nefco. Han har skrivit en prisbelönt reportagebok om den estlandssvenska minoriteten och är upphovsman till teaterpjäsen Svek i Aiboland. Sjövall återvände till journalistiken 2017 och arbetar nu som reporter på Nyhetsbyrån SPT som ägs av de finlandssvenska tidningshusen. Han har lett Finlands Svenska Publicistförbund sedan 2018. 

Emma Hakala doktor i politisk historia vid Helsingfors universitet år 2018. I sin forskning undersökte hon säkerhetiseringen av miljö och den roll som internationella organisationer spelat i denna utveckling, specifikt för postkonfliktens Västra Balkan. Hakalas forskning rör också förnyelsebar energi, hållbar vattenhantering i Nepal och klimatsäkerhet. För närvarande är hon äldre gästforskare vid utrikespolitiska institutet i Helsingfors, inom forskningsprogrammet för global säkerhet och medlem i forskningsgruppen BIOS. 

 

FacebookTwitterLinkedin