Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Utrikesministeriet har beviljat Ålands fredsinstitut 105.000 euro för närområdessamarbetet med Litauen och Kaliningradområdet under åren 2008 och 2009. Samarbetet har utvecklats under projektet ”Nendre – erfarenhetsspridning” som startade 2005 och går ut på att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av socialt arbete med marginaliserade grupper till medborgarorganisationer i närområdet.

Projektet är ett resultat av tio års samarbete mellan Ålands fredsinstitut och centret för kvinnor och barn Nendre i Vilnius, Litauen. Idag erbjuder centret högkvalitativa sociala tjänster till familjer med ensamstående mammor och har utvecklat en egen omsorgs- och förändringsmodell utgående från nordiska erfarenheter och litauisk verklighet. Verksamheten bygger på demokratiskt deltagande, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Inom projektet ”Nendre – erfarenhetsspridning” ordnas årligen minst två nätverksmöten där organisationerna utbyter sina metoder och erfarenheter samt diskuterar om social-, genus- och familjepolitik i respektive samarbetsland. Nästa nätverksmöte ordnas på Åland den 9-13 juni då man bl.a. kommer att studera det nordiska socialskyddssystemet samt jämställdhets- och integrationsarbetet för kvinnor och barn.

Erfarenhetsutbytet har hittills resulterat i två pilotprojekt som drivs av medborgarorganisationer i Kaliningradområdet. Organisationen Hoppets stjärna i Kaliningrad har minderåriga gravida flickor som målgrupp. De erbjuds stöd och handledning för att kunna hantera de fysiska och psykiska omställningarna i samband med den förändrade livssituationen. Efter barnets födsel får mammorna fortsatt vägledning i enlighet med individuella handlingsprogram. En annan organisation i Kaliningradområdet, Pånyttfödelse av familjen, jobbar med ensamstående mammor som saknar motivation att uppfostra sina barn och förbättra familjens levnadsförhållanden. En gång i veckan ordnas aktiviteter för barnen och mammorna. För barnen ordnas konst- och lekterapi. Mammorna erbjuds social, juridisk och psykologisk rådgivning.
FacebookTwitterLinkedin