Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar saknar i högre grad än andra kunskap om kropp, sexualitet och relationer och kan också sakna förutsättningar för att kunna reflektera över sådana frågor. Personal inom vård- och omsorg behöver utrymme för att bearbeta sina egna värderingar, tankar och känslor, och brukare önskar en anpassad sexualupplysning som ligger i linje med den egna utvecklingen.

Jack Lukkerz är socionom och master i sexologi samt aukoriserad sexualrådgivare (auktoriserad av Nordic Association for Clinical Sexology, NACS). I föreläsningen tar han avstamp i sin och andras forskning och erfarenheter och presenterar såväl tillgängliga teoretiska modeller som en rad konkreta tips. Föreläsningen är uppdelad i en föreläsningsdel och en gemensam diskussionsdel där du har möjlighet att ställa frågor och där vi gemensamt belyser olika aspekter av arbetet med målgruppen.

FacebookTwitterLinkedin