Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Verksamheten 2013 har bestått av workshopar och handledning av jämställdhetsgrupper. Liksom 2011 och 2012 har workshops hållits med alla elever i årskurs två på åländska gymnasieskolor. Under 2013 har projektpersonal och utbildade workshopledare också hållit workshops för arbetssökande ungdomar och studerande på yrkesträningsprogrammet. Under året har materialet anpassats för studerande med intellektuella funktionsnedsättningar

Jämställdhetsgrupperna på respektive skola har erbjudits stöd och handledning i sitt arbete med att utforma jämställdhetsplaner och upprätta handlingsplaner vid sexuella trakasserier.

Verksamheten 2013 har varit förlagd till Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola. Liksom förra året har arbetet bedrivits med både vuxna och ungdomar parallellt. De studerande byts ut medan de anställda är kvar i verksamheten och att jobba parallellt med båda grupperna gör därför arbetet mer stabilt. Trakasserier och kränkningar är också ett uttryck för värderingar och normer, något som vuxna skapar och kan förändra i lika stor utsträckning som ungdomar.

Ett antal workshopledare har utbildats under hösten och totalt har de anställda inom projektet, tillsammans med ett antal workshopledare, hållit 51 workshopar. Samtliga studerande i årskurs två på Ålands gymnasium inklusive yrkesträningsprogrammet, studerande på Ålands folkhögskolas NYA-linje och ungdomarna inom Katapult har erbjudits workshoparna (2x75 min). Via utvärderingar och workshopledarnas kommentarer går det att konstatera att förkunskaperna bland ungdomarna ser väldigt olika ut, vissa har diskuterat frågorna redan på högstadiet medan andra uttrycker att ämnet borde diskuteras redan på högstadiet. De skilda förkunskaperna är emellertid jämnt fördelade mellan grupper, skolor och linjer. På samma vis ser det ut när det kommer till den förhållandevis stora okunskapen och fördomarna kring våldtäkt. I utvärderingarna ger ungdomarna uttryck för att de uppskattar att diskutera ämnena och att det är viktigt med information om både våldtäkt och vad som menas med ”Fair Sex”.

Jämställdhetsgrupperna på respektive skola har erbjudits stöd och handledning i sitt arbete med att utforma jämställdhetsplaner och upprätta handlingsplaner vid sexuella trakasserier. Grupperna har bestått av representanter från såväl anställda och lärare som övrig personal och studeranden. Varje grupp har träffat handledare vid fyra tillfällen och däremellan fått stöd i det löpande arbetet. Resultatet av detta är tre jämställdhetsplaner, utformade för att passa verksamheten på respektive skola, men med sin grund i samma lagar och samma information. Handledningen bör ses som en del i det långsiktiga jämställdhetsarbete som är en förutsättning för verklig förändring.

Ålands fredsinstitut har ansökt om projektmedel från Landskapsregeringen för att jobba med Fair Sex även under 2014. Under 2014 vill fredsinstitutet fortsätta jobba med unga och vuxna parallellt samt arbeta vidare för att kvalitetssäkra materialet och uppdatera det för att det ska vara aktuellt och anpassat till ungdomarnas kunskapsnivåer.

FacebookTwitterLinkedin